[uppsalapendeln] 1:a klass

  • From: FRP Fredrik Persson <frp@xxxxxxxx>
  • To: "'uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx'" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 29 Nov 2002 08:49:20 +0100

Jag instämmer med Ulrika Eriksson. Anledningen att jag åker första klass är
att jag kan börja jobba på tåget. Detta kan jag inte göra i andra klass.
Eftersom jag stiger på i Knivsta, då tågen ofta redan är fullsatta i 2:a
klass, innebär förstaklassbiljetten också att jag har större chans att få
sittplats.
 
Jag tycker att det är ok att erbjuda sittplatser i 1 klass om det är fullt i
2 klass, så länge det inte innebär att de som betalat fullpris för 1. klass
biljett tvingas stå.
 
Möjligheten att åka i första klass ger mig många praktiska fördelar och är
värd mycket för mig. Jag tror inte att skulle kunna stödja ett nätverk som
verkar för att 1:a klass skall tas bort.
 
mvh
 
Fredrik Persson

 

 ********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: