[uppsalapendeln] Re: 1:a klass

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 28 Nov 2002 22:08:58 +0100

Det ar inte 1:a klass som ar problemet. Det ar trang tidtabell, forseningar
och for korta tag vissa tider. Var ar annars problemet om man talar om "en
sa kort stracka"?
Den som valt aka 1:a klass gor det for att kunna f=F6rbereda nagot, skriva, t=
a
det lugnt, ha lite mer utrymme efter en intensiv dag.
Men: var lugn: den dag kommer nog nar SJ har annammat DSB:s (Danske
statsbaner) filosofi om tag, bekv=E4ma tag, da far vi battre vagnar och bara
en klass, men fortfarande staplatser.

Irma Ridback=20> Fr=E5n: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Organisation: Ericsson Utvecklings AB
> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Datum: Thu, 28 Nov 2002 21:16:17 +0100
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> =C4mne: [uppsalapendeln] Re: 1:a klass
>=20
>=20
> jag fattar inte varfor det maste finnas 1:a klass overhuvudtaget pa en
> sa kort stracka?
> vad skulle handa med de som idag aker 1:a klass om dessa vagnar=3D
> togs=20
> bort och istallet ersattes med 2:a klass?
> Skulle de sluta aka? =E4r det vart mycket att fa ha 1:a=3D
> klass p=E5 tagen?
> Vore intressant att hora vad ni tycker!
>=20
> /F
>=20
> J=3DC3=3DB6ns Weimarck wrote:
>=20
>> Hejsan igen!
>> Jag ih=3DC3=3DA4rdar:-)
>> J=3DC3=3DA4mf=3DC3=3DB6r med flyget: Som =3DC3=3DB6verbokad passagerare 
>> erbjuds man =
=3D
> antingen pengar f=3DC3=3DB6r
>> att ta ett annat plan eller s=3DC3=3DA5 f=3DC3=3DA5r man =3DC3=3DA5ka 
>> aff=3DC3=3DA4rskla=
=3D
> ss ist=3DC3=3DA4llet. Sen kan man
>> ju f=3DC3=3DB6rs=3DC3=3DB6ka hitta p=3DC3=3DA5 ett system d=3DC3=3DA4r de 
>> som har riktig=
=3D
> a f=3DC3=3DB6rstaklassbiljetter
>> naturligtvis f=3DC3=3DA5r f=3DC3=3DB6retr=3DC3=3DA4de, men sj=3DC3=3DA4lv 
>> grundid=3DC3=3DA9n=
=3D
> tycker jag m=3DC3=3DA5ste vara att om
>> det finns sittplatser p=3DC3=3DA5 t=3DC3=3DA5get s=3DC3=3DA5 ska de erbjudas 
>> till si=
=3D
> ttplatsl=3DC3=3DB6sa
>> passagerare!
>>=20
>> /J=3DC3=3DB6ns
>>=20
>> -----Original Message-----
>> From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
>> [mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Irma Ridb=3DC3=3DA4=
=3D
> ck
>> Sent: den 28 november 2002 20:43
>> To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>> Subject: [uppsalapendeln] Re: 1:a klass
>>=20
>>=20
>>=20
>> Hej och Nej! Jag tycker inte man ska till=3D3DE5ta/erbjuda sittplats i f=3D3=
D=3D
> F6rsta
>> klass, om det =3D3DE4r totalt fullt i andra klass. D=3D3DE5 ska alla 
>> ocks=3D3D=
=3D
> E5 vara
>> beredda
>> att betala f=3D3DF6r det.
>>=20
>> Irma
>>=20
>> =3D20
>>=20
>>> Fr=3D3DE5n: J=3D3DF6ns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
>>> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>>> Datum: Thu, 28 Nov 2002 19:18:04 +0100
>>> Till: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
>>> =3D3DC4mne: [uppsalapendeln] 1:a klass
>>> =3D3D20
>>> =3D3D20
>>> Hej!
>>> En sak som borde tas upp med SJ =3D3DE4r att det naturligtvis m=3D3DE5ste v=
=3D
> ara
>>> =3D20
>>>=20
>> till=3D3DE5t=3D3D
>> et
>> =3D20
>>=20
>>> att s=3D3DE4tta sig i f=3D3DF6rsta klass n=3D3DE4r t=3D3DE5get =3D3DE4r 
>>> =3D3DF6verf=
=3D
> ullt i
>>> =3D20
>>>=20
>> andraklassvagnarna.
>> =3D20
>>=20
>>> Ofta ser ju t=3D3DE5gm=3D3DE4starna =3D3DE4nd=3D3DE5 mellan fingrarna 
>>> p=3D3DE5 de=
=3D
> tta, och det
>>> =3D20
>>>=20
>> =3D3DE4r ju bra=3D3D
>> ,
>> =3D20
>>=20
>>> men helt uppenbart s=3D3DE5 =3D3DE4r det p=3D3DE5 deras eget initiativ och 
>>> in=
=3D
> get som
>>> =3D20
>>>=20
>> SJ
>> =3D20
>>=20
>>> egentligen till=3D3DE5ter.
>>> =3D3D20
>>> /J=3D3DF6ns
>>> =3D3D20
>>> =3D3D20
>>> =3D3D20
>>> ********************************
>>> Du har f=3D3DE5tt det h=3D3DE4r brevet eftersom du =3D3DE4r med p=3D3DE5 
>>> uppsal=
=3D
> apendels
>>> =3D20
>>>=20
>> e-postlis=3D3D
>> ta.
>> =3D20
>>=20
>>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till=
=3D
>=20
>>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>>> med =3D3DE4mnet
>>> unsubscribe
>>> =3D3D20
>>> Vid eventuella fr=3D3DE5gor, kontakta
>>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>>> ********************************
>>> =3D20
>>>=20
>>=20
>>=20
>>=20
>> ********************************
>> Du har f=3DC3=3DA5tt det h=3DC3=3DA4r brevet eftersom du =3DC3=3DA4r med 
>> p=3DC3=3DA5 upp=
=3D
> salapendels e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>> med =3DC3=3DA4mnet
>> unsubscribe
>>=20
>> Vid eventuella fr=3DC3=3DA5gor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>> ********************************
>>=20
>>=20
>>=20
>> ********************************
>> Du har f=3DC3=3DA5tt det h=3DC3=3DA4r brevet eftersom du =3DC3=3DA4r med 
>> p=3DC3=3DA5 upp=
=3D
> salapendels e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>> med =3DC3=3DA4mnet
>> unsubscribe
>>=20
>> Vid eventuella fr=3DC3=3DA5gor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>> ********************************
>> =3D20
>>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> ********************************
> Du har f? det h?brevet eftersom du ?med p?ppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ?et
> unsubscribe
>=20
> Vid eventuella fr?r, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: