[uppsalapendeln] Re: 1:a klass

  • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 28 Nov 2002 21:01:16 +0100

Hejsan igen!
Jag ihärdar:-)
Jämför med flyget: Som överbokad passagerare erbjuds man antingen pengar för
att ta ett annat plan eller så får man åka affärsklass istället. Sen kan man
ju försöka hitta på ett system där de som har riktiga förstaklassbiljetter
naturligtvis får företräde, men själv grundidén tycker jag måste vara att om
det finns sittplatser på tåget så ska de erbjudas till sittplatslösa
passagerare!

/Jöns

-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Irma Ridbäck
Sent: den 28 november 2002 20:43
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] Re: 1:a klassHej och Nej! Jag tycker inte man ska till=E5ta/erbjuda sittplats i f=F6rsta
klass, om det =E4r totalt fullt i andra klass. D=E5 ska alla ocks=E5 vara
beredda
att betala f=F6r det.

Irma

> Fr=E5n: J=F6ns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Datum: Thu, 28 Nov 2002 19:18:04 +0100
> Till: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
> =C4mne: [uppsalapendeln] 1:a klass
>=20
>=20
> Hej!
> En sak som borde tas upp med SJ =E4r att det naturligtvis m=E5ste vara
till=E5t=
et
> att s=E4tta sig i f=F6rsta klass n=E4r t=E5get =E4r =F6verfullt i
andraklassvagnarna.
> Ofta ser ju t=E5gm=E4starna =E4nd=E5 mellan fingrarna p=E5 detta, och det
=E4r ju bra=
,
> men helt uppenbart s=E5 =E4r det p=E5 deras eget initiativ och inget som
SJ
> egentligen till=E5ter.
>=20
> /J=F6ns
>=20
>=20
>=20
> ********************************
> Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels
e-postlis=
ta.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =E4mnet
> unsubscribe
>=20
> Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: