[uppsalapendeln] Re: 1:a klass

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 28 Nov 2002 20:42:48 +0100

Hej och Nej! Jag tycker inte man ska till=E5ta/erbjuda sittplats i f=F6rsta
klass, om det =E4r totalt fullt i andra klass. D=E5 ska alla ocks=E5 vara 
beredda
att betala f=F6r det.

Irma

> Fr=E5n: J=F6ns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Datum: Thu, 28 Nov 2002 19:18:04 +0100
> Till: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
> =C4mne: [uppsalapendeln] 1:a klass
>=20
>=20
> Hej!
> En sak som borde tas upp med SJ =E4r att det naturligtvis m=E5ste vara 
> till=E5t=
et
> att s=E4tta sig i f=F6rsta klass n=E4r t=E5get =E4r =F6verfullt i 
> andraklassvagnarna.
> Ofta ser ju t=E5gm=E4starna =E4nd=E5 mellan fingrarna p=E5 detta, och det 
> =E4r ju bra=
,
> men helt uppenbart s=E5 =E4r det p=E5 deras eget initiativ och inget som SJ
> egentligen till=E5ter.
>=20
> /J=F6ns
>=20
>=20
>=20
> ********************************
> Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels 
> e-postlis=
ta.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =E4mnet
> unsubscribe
>=20
> Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: