[uppsalapendeln] 1:a klass

  • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 28 Nov 2002 19:18:04 +0100

Hej!
En sak som borde tas upp med SJ är att det naturligtvis måste vara tillåtet
att sätta sig i första klass när tåget är överfullt i andraklassvagnarna.
Ofta ser ju tågmästarna ändå mellan fingrarna på detta, och det är ju bra,
men helt uppenbart så är det på deras eget initiativ och inget som SJ
egentligen tillåter.

/Jöns********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: