[uppsalapendeln] 16.55-tåget

  • From: Pamela Davidsson <pamela.davidsson@xxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 28 Apr 2004 15:37:45 +0200

Heter numera Intercity E410
(inte X2000) enligt avgående tåglistan på www.sj.se

Pamela Davidsson


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: