[THIN] Re: OT: vodafone alternatives

  • From: <robbeekmans@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: <thin@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 27 May 2004 09:06:21 +0200 (CEST)

Dan,

There  is a main building about 1,5 km = 0,93 miles  away with possiblity
for adsl connection.
Only route there is by air.

Thanks for any suggestion

Met vriendelijke groeten / With kind regards

Rob Beekmans
Technical Consultant
A-Tree Automatisering

St. Annastraat 167 / 6524ET Nijmegen
Business Phone: +31 24 6452000
Business Fax: +31 24 6450463
Business website: http://www.a-tree.nl
Business E-mail: R.Beekmans@xxxxxxxxx

Private E-mail: RobBeekmans@xxxxxxxxxxxxx
Private website: http://joulupukki.nl


- Disclaimer -
"De informatie verzonden met dit e-mail bericht en de bijlagen is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie
door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Indien u dit e-mail
bericht bij vergissing heeft ontvangen, wilt u dan de verzender
onmiddellijk waarschuwen en het bericht vernietigen. Het gebruik van
e-mail is niet gegarandeerd veilig of foutloos; informatie kan worden
onderschept, verminkt of verloren gaan; kan te laat of incompleet
binnenkomen of virussen bevatten. Om deze reden neemt de verzender geen
enkele verantwoordelijkheid voor fouten of wijzigingen in de inhoud van
dit bericht als gevolg van het versturen via e-mail. Bij twijfel verzoeken
wij u een kopie op te vragen. Alle door A-Tree verzonden E-mail is
gecontroleerd op virussen."********************************************************
This Week's Sponsor - Tarantella Secure Global Desktop
Tarantella Secure Global Desktop Terminal Server Edition
Free Terminal Service Edition software with 2 years maintenance.
http://www.tarantella.com/ttba
**********************************************************
Useful Thin Client Computing Links are available at:
http://thin.net/links.cfm
***********************************************************
For Archives, to Unsubscribe, Subscribe or 
set Digest or Vacation mode use the below link:
http://thin.net/citrixlist.cfm

Other related posts: