[THIN] Re: Need some PS4 licenses

 • From: "Christopher Wilson" <christofire@xxxxxxxxx>
 • To: thin@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 9 Jan 2009 10:48:14 -0600

I *think* you buy licenses for the current version and they are good for the
older ones.

On Fri, Jan 9, 2009 at 10:42 AM, Angus Macdonald (IM&T) <
Angus.Macdonald@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

> Hi guys. Long time no post.
>
> I need some more PS4 licenses for my main farm. Can I assume it's still
> possible to buy them?
>
> Thanks
>
> Angus
>
> Gallair e-bost yma gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a/neu ddeunydd
> hawlfraint. Os ydych chin meddwl eich bod wedi derbyn yr e-bost yma drwy
> gamgymeriad rydym yn ymddiheuro am hyn; peidiwch os gwelwch yn dda a
> datgelu, anfon ymlaen, printio, copio na dosbarthu gwybodaeth yn yr e-bost
> yma na gweithredu mewn unrhyw fodd drwy ddibynnu ar ei gynnwys: gwaherddir
> gwneud hynnyn gyfan gwbl a gallai fod yn anghyfreithlon. Rhowch wybod ir
> anfonwr fod y neges yma wedi mynd ar goll cyn ei dileu.
>
> Mae unrhyw safbwynt neu farn a gyflwynir yn eiddo ir awdur ac nid ydynt o
> anghenraid yn cynrychioli safbwynt neu farn Ymddiriedolaeth GIG Gogledd
> Orllewin Cymru.
>
> Gallai cynnwys yr e-bost yma gael ei ddatgelu Ir cyhoedd o dan Ddeddf
> Rhyddid Gwybodaeth 2000. Ni does modd gwarantu cyfrinachedd y neges ac
> unrhyw ateb
>
> Bydd y neges yma ac unrhyw ffeiliau cysylltiedig wedi cael eu gwirio gan
> feddalwedd canfod firws cyn eu trosglwyddo. Ond rhaid ir sawl syn derbyn
> wirio rhag firws ei hun cyn agor unrhyw ymgysylltiad. Nid ywr
> Ymddiriedolaeth yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed a
> allai gael ei achosi gan firws meddalwedd.
>
>
> This e-mail may contain confidential information and/or copyright
> material. If you believe that you have received this e-mail in error please
> accept our apologies; please do not disclose, forward, print, copy or
> distribute information in this e-mail or take any action in reliance on its
> contents: to do so is strictly prohibited and may be unlawful. Please
> inform the sender that this message has gone astray before deleting it.
>
> Any views or opinions presented are to be understood as those of the author
> and do not necessarily represent those of the North West Wales NHS Trust.
>
> The contents of this e-mail may be subject to public disclosure under the
> Freedom of Information Act 2000. The confidentiality of the message and any
> reply cannot be guaranteed.
>
> This message and any attached files will have been checked with virus
> detection software before transmission. However, recipients must carry out
> their own virus checks before opening any attachment. The Trust accepts no
> liability for any loss or damage, which may be caused by software viruses.
>

Other related posts: