[THIN] Need some PS4 licenses

 • From: "Angus Macdonald \(IM&T\)" <Angus.Macdonald@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <thin@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 9 Jan 2009 16:42:36 -0000

Hi guys. Long time no post.

I need some more PS4 licenses for my main farm. Can I assume it's still
possible to buy them?

Thanks

Angus


Gallair e-bost yma gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a/neu ddeunydd hawlfraint. 
Os ydych chin meddwl eich bod wedi derbyn yr e-bost yma drwy gamgymeriad rydym 
yn ymddiheuro am hyn; peidiwch os gwelwch yn dda a datgelu, anfon ymlaen, 
printio, copio na dosbarthu gwybodaeth yn yr e-bost yma na gweithredu mewn 
unrhyw fodd drwy ddibynnu ar ei gynnwys: gwaherddir gwneud hynnyn gyfan gwbl a 
gallai fod yn anghyfreithlon. Rhowch wybod ir anfonwr fod y neges yma wedi mynd 
ar goll cyn ei dileu.

Mae unrhyw safbwynt neu farn a gyflwynir yn eiddo ir awdur ac nid ydynt o 
anghenraid yn cynrychioli safbwynt neu farn Ymddiriedolaeth GIG Gogledd 
Orllewin Cymru.

Gallai cynnwys yr e-bost yma gael ei ddatgelu Ir cyhoedd o dan Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth 2000. Ni does modd gwarantu cyfrinachedd y neges ac unrhyw ateb

Bydd y neges yma ac unrhyw ffeiliau cysylltiedig wedi cael eu gwirio gan 
feddalwedd canfod firws cyn eu trosglwyddo. Ond rhaid ir sawl syn derbyn wirio 
rhag firws ei hun cyn agor unrhyw ymgysylltiad. Nid ywr Ymddiriedolaeth yn 
derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed a allai gael ei achosi gan 
firws meddalwedd.


This e-mail may contain confidential information and/or copyright material. If 
you believe that you have received this e-mail in error please accept our 
apologies; please do not disclose, forward, print, copy or distribute 
information in this e-mail or take any action in reliance on its contents: to 
do so is strictly prohibited and may be unlawful. Please inform the sender 
that this message has gone astray before deleting it.

Any views or opinions presented are to be understood as those of the author and 
do not necessarily represent those of the North West Wales NHS Trust.

The contents of this e-mail may be subject to public disclosure under the 
Freedom of Information Act 2000. The confidentiality of the message and any 
reply cannot be guaranteed.

This message and any attached files will have been checked with virus detection 
software before transmission. However, recipients must carry out their own 
virus checks before opening any attachment. The Trust accepts no liability for 
any loss or damage, which may be caused by software viruses.

Other related posts: