[THIN] Re: HP Laserjet 4200 Drivers

 • From: Angus Macdonald <Angus.Macdonald@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: thin@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 20 May 2004 11:54:03 +0100

Not the 4200 but we had big problems with the 4100 PS drivers hanging =
the
print spooler.

-----Original Message-----
From: Turman, David C. [mailto:david_turman@xxxxxxxxxxxxxxxx]
Sent: 20 May 2004 03:14
To: thin@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [THIN] Re: HP Laserjet 4200 Drivers    Not I

-----Original Message-----
From: James Hayes [mailto:jhayes@xxxxxxxxxxxxxxxxxx]=20
Sent: Wednesday, May 19, 2004 5:13 PM
To: thin@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [THIN] HP Laserjet 4200 Drivers


Is anyone having problems getting HP LaserJet 4200 printers to
autocreate using the 4200 PCL6 drivers?=20
=20


********************************************************
This Week's Sponsor - Tarantella Secure Global Desktop Tarantella Secure
Global Desktop Terminal Server Edition Free Terminal Service Edition
software with 2 years maintenance. http://www.tarantella.com/ttba
**********************************************************
Useful Thin Client Computing Links are available at:
http://thin.net/links.cfm
***********************************************************
For Archives, to Unsubscribe, Subscribe or=20
set Digest or Vacation mode use the below link:
http://thin.net/citrixlist.cfm

********************************************************
This Week's Sponsor - Tarantella Secure Global Desktop
Tarantella Secure Global Desktop Terminal Server Edition
Free Terminal Service Edition software with 2 years maintenance.
http://www.tarantella.com/ttba
**********************************************************
Useful Thin Client Computing Links are available at:
http://thin.net/links.cfm
***********************************************************
For Archives, to Unsubscribe, Subscribe or=20
set Digest or Vacation mode use the below link:
http://thin.net/citrixlist.cfm

Gallai'r e-bost yma gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a/neu ddeunydd =
hawlfraint. Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi derbyn yr e-bost yma =
drwy gamgymeriad rydym yn ymddiheuro am hyn; peidiwch os gwelwch yn dda =
=E2 datgelu, anfon ymlaen, printio, cop=EFo na dosbarthu gwybodaeth yn =
yr e-bost yma na gweithredu mewn unrhyw fodd drwy ddibynnu ar ei =
gynnwys: gwaherddir gwneud hynny'n gyfan gwbl a gallai fod yn =
anghyfreithlon. Rhowch wybod i'r anfonwr fod y neges yma wedi mynd ar =
goll cyn ei dileu.
=20
Mae unrhyw safbwynt neu farn a gyflwynir yn eiddo i'r awdur ac nid ydynt =
o anghenraid yn cynrychioli safbwynt neu farn Ymddiriedolaeth GIG =
Gogledd Orllewin Cymru.

Gallai cynnwys yr e-bost yma gael ei ddatgelu i'r cyhoedd o dan G=F4d =
Bod yn Agored y GIG neu Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Nid oes modd =
gwarantu cyfrinachedd y neges ac unrhyw ateb.=20

Bydd y neges yma ac unrhyw ffeiliau cysylltiedig wedi cael eu gwirio gan =
feddalwedd canfod firws cyn eu trosglwyddo. Ond rhaid i'r sawl sy'n =
derbyn wirio rhag firws ei hun cyn agor unrhyw ymgysylltiad. Nid yw'r =
Ymddiriedolaeth yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed =
a allai gael ei achosi gan firws meddalwedd.


This e-mail may contain confidential information and/or copyright =
material. If you believe that you have received this e-mail in error =
please accept our apologies; please do not disclose, forward, print, =
copy or distribute information in this e-mail or take any action in =
reliance on its contents: to do so is strictly prohibited and may be =
unlawful. Please inform the sender that this message has gone astray =
before deleting it.

Any views or opinions presented are to be understood as those of the =
author and do not necessarily represent those of the North West Wales =
NHS Trust.

The contents of this e-mail may be subject to public disclosure under =
the NHS Code of Openness or the Freedom of Information Act 2000. The =
confidentiality of the message and any reply cannot be guaranteed.

This message and any attached files will have been checked with virus =
detection software before transmission. However, recipients must carry =
out their own virus checks before opening any attachment. The Trust =
accepts no liability for any loss or damage, which may be caused by =
software viruses.

********************************************************
This Week's Sponsor - Tarantella Secure Global Desktop
Tarantella Secure Global Desktop Terminal Server Edition
Free Terminal Service Edition software with 2 years maintenance.
http://www.tarantella.com/ttba
**********************************************************
Useful Thin Client Computing Links are available at:
http://thin.net/links.cfm
***********************************************************
For Archives, to Unsubscribe, Subscribe or 
set Digest or Vacation mode use the below link:
http://thin.net/citrixlist.cfm

Other related posts: