[THIN] Re: Demo version of XPe PLEASE!

 • From: Angus Macdonald <Angus.Macdonald@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: thin@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 1 Feb 2005 12:42:52 -0000

Ignore me. I thought you were talking about the Windows XPe embedded OS.
;-). I really should read emails more carefully although it would be helpful
if software manufacturers could choose different names for their products.

-----Original Message-----
From: Ehab [mailto:eamin@xxxxxxxxxx]
Sent: 01 February 2005 12:34
To: thin@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [THIN] Demo version of XPe PLEASE!


Do you have a demo copy of Metaframe XPe that I can download for testing
purpose??
 
Need it urgent.
 

----- Original Message ----- 
From: Avien <mailto:a.darbendy@xxxxxxxxx> Darbendy 
To: thin@xxxxxxxxxxxxx <mailto:thin@xxxxxxxxxxxxx> 
Sent: Tuesday, February 01, 2005 4:03 AM
Subject: [THIN] Citrix Licensie problem after CHFram


Hallo everybody.

 

I have run Chfarm (change farm) on Citrix server yesterday evening and then
enjoy the server to fake farm, and then re-enjoy the server to existing farm
(original farm) successfully.

Today the users who are logging on this server get Citrix License warning.

The warning is: The following Citrix product is installed but has no
licenses: Met frame XPe 1.0 English for windows. Citrix product will not
function until licenses are installed.

 

Please help.

 

Thanks,

Avien

 

 


Gallai'r e-bost yma gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a/neu ddeunydd hawlfraint. 
Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi derbyn yr e-bost yma drwy gamgymeriad rydym 
yn ymddiheuro am hyn; peidiwch os gwelwch yn dda â datgelu, anfon ymlaen, 
printio, copïo na dosbarthu gwybodaeth yn yr e-bost yma na gweithredu mewn 
unrhyw fodd drwy ddibynnu ar ei gynnwys: gwaherddir gwneud hynny'n gyfan gwbl a 
gallai fod yn anghyfreithlon. Rhowch wybod i'r anfonwr fod y neges yma wedi 
mynd ar goll cyn ei dileu.
 
Mae unrhyw safbwynt neu farn a gyflwynir yn eiddo i'r awdur ac nid ydynt o 
anghenraid yn cynrychioli safbwynt neu farn Ymddiriedolaeth GIG Gogledd 
Orllewin Cymru.

Gallai cynnwys yr e-bost yma gael ei ddatgelu i'r cyhoedd o dan Gôd Bod yn 
Agored y GIG neu Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Nid oes modd gwarantu 
cyfrinachedd y neges ac unrhyw ateb. 

Bydd y neges yma ac unrhyw ffeiliau cysylltiedig wedi cael eu gwirio gan 
feddalwedd canfod firws cyn eu trosglwyddo. Ond rhaid i'r sawl sy'n derbyn 
wirio rhag firws ei hun cyn agor unrhyw ymgysylltiad. Nid yw'r Ymddiriedolaeth 
yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed a allai gael ei achosi 
gan firws meddalwedd.


This e-mail may contain confidential information and/or copyright material. If 
you believe that you have received this e-mail in error please accept our 
apologies; please do not disclose, forward, print, copy or distribute 
information in this e-mail or take any action in reliance on its contents: to 
do so is strictly prohibited and may be unlawful. Please inform the sender 
that this message has gone astray before deleting it.

Any views or opinions presented are to be understood as those of the author and 
do not necessarily represent those of the North West Wales NHS Trust.

The contents of this e-mail may be subject to public disclosure under the NHS 
Code of Openness or the Freedom of Information Act 2000. The confidentiality 
of the message and any reply cannot be guaranteed.

This message and any attached files will have been checked with virus detection 
software before transmission. However, recipients must carry out their own 
virus checks before opening any attachment. The Trust accepts no liability for 
any loss or damage, which may be caused by software viruses.

Other related posts: