[THIN] A bit OT: Gensys Monitor by SPS

  • From: Jos van Kuyen <jos.van.kuyen@xxxxxxxxxx>
  • To: thin@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 13 May 2004 17:09:11 +0200

Has anybody any experience with this network management toolkit?
Jos van Kuyen 
Lan / Wan Beheer 
Afdeling Informatisering & Automatisering 
Content B.V. 
Bezuidenhoutseweg 273 / Postbus 330 
2501 CH   Den Haag 
tel. 070 - 3491636 fax. 070 - 3491696 
E-mail: jos.van.kuyen@xxxxxxxxxx 


______________________________________________________
Content is de specialist voor het werven en selecteren van vast
of tijdelijk personeel. We zijn vooral sterk in administratieve,
secretariële, commerciële en callcenterfuncties. Op mbo- en hbo-niveau.
Kijk op www.content.nl voor meer informatie.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen
dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenig-
vuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is niet toegestaan. Content staat niet in voor de juiste en
volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail,
noch voor tijdige ontvangst daarvan.
______________________________________________________

********************************************************
This Week's Sponsor - Tarantella Secure Global Desktop
Tarantella Secure Global Desktop Terminal Server Edition
Free Terminal Service Edition software with 2 years maintenance.
http://www.tarantella.com/ttba
**********************************************************
Useful Thin Client Computing Links are available at:
http://thin.net/links.cfm
***********************************************************
For Archives, to Unsubscribe, Subscribe or 
set Digest or Vacation mode use the below link:
http://thin.net/citrixlist.cfm

Other related posts:

  • » [THIN] A bit OT: Gensys Monitor by SPS