[teaterlaget] AUTOMATISK SVAR: Nina Søia is out of the office. (er tilbake 05.03.2012)

  • From: Nina.Soia@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • To: teaterlaget@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 1 Mar 2012 04:03:46 +0100

Jeg er ikke til stede på kontoret før 05.03.2012.

Hei

Jeg  vil ta kontakt med deg når jeg er tilbake.

Ha en fin dag !

mvh
Nina Søia
Systemkoordinator
ROM


Merk: Dette er et automatisert svar på meldingen  "[teaterlaget] invite for
Kongsberg Teaterlag - mars.12" du sendte den 29.2.12 21:54:55.

Dette er det eneste varselet du vil få mens denne personen er borte.


Other related posts:

  • » [teaterlaget] AUTOMATISK SVAR: Nina Søia is out of the office. (er tilbake 05.03.2012) - Nina . Soia