[tcb-kit]

  • From: Marcus Elstner <marcus.elstner@xxxxxxx>
  • To: tcb-kit@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 07 Dec 2010 11:19:19 +0100

wer möchte in Hünfeld einen Vortrag anmelden?


Tomas/Ben? (Wann ist die Dr. Prüfung?)
Steve?


--
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Institute of Physical Chemistry
Prof. Marcus Elstner
Theoretical Chemical Biology
Geb. 30.44
Kaiserstr 12
76131 Karlsruhe
+49 (0) 721 / 608-5705 (Telefone)
+49 (0) 721 / 608-5710 (Fax)
Marcus.Elstner@xxxxxxx
http://www.ipc.uni-karlsruhe.de/tcb/


Other related posts: