[stefanesi] Santo Stefano Quisquina: Stefanesi.net: Sintesi del Consiglio dell'Unione dei comuni

 • From: "postmaster@xxxxxxxxxxxxx" <postmaster@xxxxxxxxxxxxx>
 • To: "stefanesi@xxxxxxxxxxxxx" <stefanesi@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 30 Jan 2012 12:55:26 +0100

Sintesi del Consiglio dell'Unione dei comuni

La video sintesi del consiglio dell'Unione dei Comuni Platani Quisquina 
Magazzolo tenutasi lo scorso 24 gennaio

                                        
                                        


Other related posts:

 • » [stefanesi] Santo Stefano Quisquina: Stefanesi.net: Sintesi del Consiglio dell'Unione dei comuni - postmaster@xxxxxxxxxxxxx