[slack-ru] Re: slk on notebook

  • From: Dmitry Glazov <dyug@xxxxxxxxxx>
  • To: slack-ru@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 27 Jul 2004 12:20:05 +0300

alistro (by way of alistro <alistro@xxxxxxxxxxxxx>) пишет:

9yDOwczJ3snJIMnNxcXU09Egzs/V1CBBc3VzIEEyNTAwTC4g5MnT1NIg08zBy8kgOS4xINPPINPX
z8nNINHE0s/NIDIuNC4yNi4K7snLwcsgzsUgzc/H1SDOwdPU0s/J1Ngg2tfVyyja19XLz9fVyMEg
zsEgU2lzIN7J0MUpLi4uIMkgzsnHxMUgzsUgzc/H1SDOwcrUyQrJzsbVINDPINDPxMvMwN7FzsnA
IM3PwsnM2SDXIMvB3sXT1NfFIM3PxMXNwSDexdLF2iDp6y4KCl9fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
X19fX19fX19fX19fX19fXwp3YWxrIG9uIGEgdGhpbiBsaW5lIHRyeWluZyB0byBsaXZlIHdpdGgg
Y2hhbmdlZCBtaW5kCg==

Гм, я понял, что это текст, но почему у меня в трундербирде он в таком виде? :-((((((Other related posts: