[SKRIVA] Re: skriva Digest V5 #86

  • From: someone <corona.borealis@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 28 Mar 2011 07:58:48 -0700 (PDT)

Ahrvid skrev: >>De rimligaste blir därmed en jämkning mellan de två synsätten. 
Matematiskt sett 50/50 arv/miljö, ungefärligt alltså. (Man kan nog tänka sig 
variation, men börjar man hamna bortsom 70/30 hamnar man i mer tveksamma 
ideologiers utmarker!)<<
Påståendet att arv och miljö är 50/50 är nonsens, i meningen att det inte går 
att experimentellt fastställa proportionerna. Arv och miljö verkar på olika 
nivåer. Arvet ger grundprogrammet för hur människan ska reagera på miljön, så 
arvet bestämmer 100% av beteendet. Vidare är allt beteende reaktioner på 
miljön, så miljön bestämmer 100% av beteendet.
Mvh
Jonas Lith      
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

  • » [SKRIVA] Re: skriva Digest V5 #86 - someone