[SKRIVA] Re: intriger i fiktioner

  • From: "Zenzat" <zenzat@xxxxxxxxx>
  • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 19 Jan 2011 17:49:04 +0100

Tjing!
Jag har en artikel om intriger i fiktioner här:

>http://tidningenkulturen.se/debatt-mainmenu-91/litteratur-mainmenu-125/8127-den-intrigfattiga-litteraturen

Tjång!
Bertil 

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: