[SKRIVA] Vetsagas essätävling

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 18 Jan 2010 23:35:17 +0100

(Nu, ganska sent omsider, har resultatet av Vetsagas essätävling utannonserats. 
Nedan utdrag ur infon från Johan Jönsson. --AE)
 
Den essätävling som Vetsaga, i samarbete med Catahya och Stiftelsen Alvar 
Appeltoffts Minnesfond, anordnade under 2009 är nu avgjord. Juryn har bestått 
av Johan Jönsson, Anna Davour och Hans Persson. I den mån som resultatet dröjt 
längre än nödvändigt skall ingen skugga falla på de båda sistnämnda – det är 
helt och hållet mitt fel. Jag vill tacka er så mycket för era bidrag, som har 
varit varierade såväl vad det gäller ämnen som sätt att hantera dem. Det har 
inte funnits någon självklar vinnare, vare sig i den huvudsakliga essätävlingen 
eller i ungdomskategorin. Juryn beslutade dock slutligen att tilldela Fredrik 
F. G. Granlund essätävlingspriset för hans "Jag, cyborg?" samt att 
ungdomspriset skulle gå till Viktor Andersson för "Kärlek i en värld som alltid 
faller sönder".
 De båda essäerna går att läsa 
här:http://vetsaga.se/?p=56http://www.catahya.net/artikel.asp?id=156

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)                    
_________________________________________________________________
Lagra alla dina foton på Skydrive. Det är enkelt och säkert!
http://www.skydrive.live.com-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] Vetsagas essätävling - Ahrvid Engholm