[SKRIVA] Skrivlärare anklagad för massiv plagiering

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 2 Jul 2012 20:50:40 +0200

En skrivlärare på Open University (motsvarar ung Utbildningsradion eller så) i 
Storbritannien anklagas för en lång rad fall av plagiering. Det är vad tyska 
och andra mellaneuropeiska politiker sysslar med när de skall skriva 
doktorsavhandlingar! Vore kanske mindre pikant om inte damen ifråga sysslade 
med att lära ut *skrivande*. Dave Langords eminenta Ansible skriver:

http://news.ansible.co.uk/a300.html

"Dr Joanne Benford, the Open University creative writing tutor exposed as 
having plagiarized a Dylan Thomas story and taken similar
    liberties with Aleister Crowley and many others (Telegraph, 32 June), 
has also published genre-related nonfiction. According to Alex
    Keegan, who's been on the case since learning Benford had appropriated 
his story 'Postcards From BalloonLand', her Sing of the City
    Electric ? on postmodern architecture with extensive references to 
Blade Runner ? and Living Doll: The Seduction of the Cyborg both contain much 
plagiarism, 00%% in the latter case: see his dossier at 
alexkeegan.blogspot.co.uk.Furthermore, Benford's Postmodern Feminist Fantasy 
overlaps or is included in her Fanning the Flames, in which researchers are 
reporting more and more pirated work, and whose content in turn overlaps that 
of Living Doll. One Keegan correspondent asserts that the first chapter of 
Benford's PhD thesis is 'largely stitched together' from nine articles by 
others (one from Wired), mostly about cyberspace, cyborgs or sf: 'It's an 
unsophisticated copy and paste job.'"

(Plagiat är att mer eller mindre exakt kopiera andras verk, i en utsträckning 
som når över verkshöjd - enstaka eller kortare partier räknas inte. Att låta 
sig inspireras, skriva något liknande men med egna ord, ha en intrig som är 
likartad, osv är dock inte plagiat.)

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Be an @SFJournalen Twitter Follower for all the latest 
news in short form! / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) - och delta i 
FANTASTIKNOVELLTÄVLINGEN, info www.skriva.bravewriting.com / Om Ahrvids 
novellsamling Mord på månen: http://www.zenzat.se/zzfaktasi.html C Fuglesang: 
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"! Nu som 
ljudbok: http://elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id6081462 / Läs även AE 
i nya Vildsint Skymningslandet, årets mest spännande antologi - finns bl a på 
SF-Bokhandeln! - och nya E-antologin Skottdagen, 
http://www.elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id6081454 / YXSKAFTBUD, GE 
VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)                    
 
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] Skrivlärare anklagad för massiv plagiering - Ahrvid Engholm