[SKRIVA] Re: [SKRIVA] Varning för utomjordingar

  • From: "Zenzat" <zenzat@xxxxxxxxx>
  • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 25 Apr 2010 21:33:31 +0200

Tjing,
I SF har utomjordingar i form av BEMs och bakterier och sniglar (Heinlein) 
etc invaderat jorden och nu varnar Stephen Hawkings oss för att ha beröring 
med utomjordingar. Det finns en del om det på Huffington Post och antagligen 
har det spritt sig lite varstans i cyberrymden.
Tjång
Bertil 

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: