[SKRIVA] RE: [SKRIVA] Tröttsamt

  • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 8 Apr 2009 16:57:49 +0200

From: eva.floren@xxxxxxxxxxx> Kan vi återgå till att diskutera saker som inte 
närmar sig personpåhopp> (eller för all del passerar detta!) utan vad listan 
kanske rent> praktiskt skulle kunna vara en riktig guldgruva för:>> - 
Skrivandet i teori och praktik> - Fictionens roll och funktion> - Drakar och 
långbenta enhörningar>> Ja vad ni vill, men lämna sånt som hör hemma i det 
förflutna. Enär jag> själv tycker att Ahrvid gör gott ifrån sig med sina inlägg 
om kultur,> politik osv i vanliga fall...  Tack för det!  Jag håller med om att 
listan bör handla om skrivande, litteratur, fantastik osv. Frågan om 
fanfondsbedrägeriet tog inte jag upp, men jag har skäl att försvara det som är 
Det Rätta och Riktiga förstås. I allmänhet skulle detta gigantiska bedrägeri 
säkert och trots allt ha varit dött - om inte någon nyligen hade den 
*vanvettigt idiotiska* idén att sätta en av fanfondsbedragarna i en ny fanfond. 
Det är bara inte acceptabelt, och väckte naturligtvis ärendet SEFF-bedrägeriet 
igen.  Angående skrivande finns förstås den orimligt lustifierande novellen 
"Striden vid OK MacKen" (på www.skriva.bravewriting.com) som även om den är on 
the light side har en hel knippe korn av sanning.  Vad som är besynnerligt är 
varför denna Spole Bidé (AKA Ove Ridé, AKA bla bla) bryr sig om saken? Han är 
fullständigt oinsatt, kan ingenting, vet inget, har inte en susning om saker. 
Varför i all världen skulle ha bry sig om SKRIVA? Jag och andra bryr oss om 
listan, förstås - men Bidé? Varför gör han nu inget annat om han tycker att 
listan är så fel? Han framstår som lika snurrig i skallen i verkligheten som 
redan hans schiziga, tramsiga postningar antyder.--AhrvidPs. Man kan börja 
bidra till Stora novelltävlingen redan nu. Bidrag sänds till mig. Deadline 
31/8. Frivilliga till *juryn* efterlyses. (Jag skall fråga runt också.)
_________________________________________________________________
Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. 
It's easy!
http://spaces.live.com/spacesapi.aspx?wx_action=create&wx_url=/friends.aspx&mkt=en-us-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: