[SKRIVA] Re: [SKRIVA Tidig finl'ndsk science fiction

  • From: "Bertil Falk" <zenzat@xxxxxxxxx>
  • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 23 Jul 2010 18:20:04 +0200


Ahrvid Har utnämnt Zacharias Topelius till Finlands första sf-författare. 
Men vad ska vi då säga om Johan Krook som 1741 kom ut med
Tannckar om Jordens Skapnad eller Fonton Freemasons Äfventyr, som handlar om 
en resa till månen, där jordbornas förstånd förvaras på flaskor.
Fonton Freemanson tar tillbaka sitt förstånd. Han var född i Finland, Nyland 
och var bland annat i Äbo
Bertil 

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: