[SKRIVA] Re: [SKRIVA] Tähtivaeltajapriset till Hannu R

  • From: Sten <sten.rosendahl@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 27 Jun 2012 23:26:04 +0200

2012/6/27 Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>:
> Från 
> http://partialrecall.blogspot.se/2012/06/tahtivaeltaja-award-to-hannu-rajanie 
> eftemi.html
>
> "The Tähtivaeltaja Award for best science fiction book published in Finnish 
> last year was
> given to Kvanttivaras (The Quantum Thief) by Hannu Rajaniemi on June 20.

En både underhållande bok och ett fascinerande universum. Hannu har
själv översatt den till engelska (eller om han översatte den till
finska efteråt boende som han är i Skottland?). Fattar inte att jag
köpte den på Eurocon och inte bad om en signering...

--StenR
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: