[SKRIVA] RE: [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Kärnproblemet...

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 17 Mar 2011 23:10:23 +0100

Robert A:
> Det påminner om Tjernobyl. Först säger myndigheterna att det inte är så 
> farligt, och sedan visar det sig att läget är desperat och
> att folk offrar sina liv för att försöka stoppa ett nukleärt 
> mardrömsscenario. Historien upprepar sig... Frågan är väl om japanerna
> är lika villiga att dö för att stoppa utsläppet som ryssarna var. Det är ju 
> inte precis hälsosamt att jobba vid ett kärnkraftverk
> när strålningsnivåerna stiger i varje fall.
 Det finns en del saker som gör (enligt min bedömning) att Fukushima snarare 
hanmnar mellan Tjernobuýl och Three Mile Island (av något obegriplig anledning 
kallat "Harrisburg" i Sverige) i allvarlighet.
 I Tjernobyl spreds hela härden i ett katastrofmoln som spreds kilometervis 
upp i atmosfären. I fukushima har vi haft (tror jag) partiella härsmältor där 
spridnngen varit lokal. I Tjernobyl tappade man helt kontrollern; i Fukushima 
har man haft mer eller *mindre* kontroll. (Mindre kontroll är mindre kontroll, 
men inte helt utan kontroll - har man *viss* kontroll och hindra viss spridning 
är det ändå viss kontroll.)
 Men naturligtvis är det en allvarlig olycka! Djäkligt allvarlig!
 
> Jag undrar vem som är galen egentligen... Kadaffi som tror att han kan vinna 
> kriget
> med sina trupper, eller bedömare som först sade att han skulle falla inom 
> loppet
> av ett par dagar, sedan envist hävdar att han håller på att förlora och att 
> hans dagar
> är räknade.
 Jag undrar om inte Kadaffis dagar är räknade hur som helst. Hans 
internationella status är helt raserad, den lilla han hade. T o m Arabförbundet 
avvisar honom (man stödde flygförbudet). Han har blivit sådesperat att han 
påstår att han skall liera sig med AlQ (efter att först ha skyllt upproret på 
dessa!).
 Men jag tycker att det är betänkligt att situationen i Libyen hamnat i 
atomtsunamiskugga. Liberalen Johan Norberg pratar klarspråk om det i Metro:
 
http://www.metro.se/kolumner/nar-en-massaker-utfors-far-eu-tunghafta/EVHkcp!y3dABx3EQcNH/
 
(Jag är inte helt förtjust i uttrycket "liberal" då det behäftats med så många 
konnotationer. Jag betecknar mig som *regelutilitarist* och "liberal" ditt 
eller datt kan vi skita i. Min åsikt följer viss liberalism men är 
förvånansvärt starkt emot annan slik - jag är t ex monarkist, because the 
effect counts. Jag kan nog vara mot lakritsglass helt oavsett om "liberaler" är 
för. Skiter i etiketter. Vägrar etiketter. Jag gör självständiga bedömningar 
oavsett -ism.)
 
--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
Om Ahrvids novellsamling Mord på månen: http://www.zenzat.se/zzfaktasi.html C 
Fuglesang: "stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik 
framtidsmiljö"!                     -----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] RE: [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Kärnproblemet... - Ahrvid Engholm