[SKRIVA] Re: [SKRIVA] Re: 100Kkr till JHH i översättarpris

  • From: Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva@xxxxxxxxxxxxx" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 6 Dec 2018 12:29:14 +0000

Angående översättning är det jag också sysslat med en hel del.
  Jag översatte i nästan alla noveller (Bertil Falk tog en) åt Teknikmagasinet, 
plus en del för Nova SF. Kanske 25 noveller totalt, i längd ca 2 böcker.
  Jag har översatt halvdussinet datormanualer. Och i två decennier ca 1000 
datorartiklar åt IDG (för en del av dem ingick redigering, anpassning till 
svenska förhållanden, skära längden ibland). Om 50 artiklar motsvarar en bok 
blir det ca 20 böcker i längd.
  Jag översatte alla fanniska artiklarna i Swede Ishes 1 och 2 till engelska. 
En knapp bok i längd totalt. Därtill har jag än in i denna dag av och till 
översatt saker till engelska, vanligen eget material. Några få noveller har jag 
originalskrivit på engelska, men vid ett par tillfällen själva tillbakatolkat 
till svenska. Anders Palm bad mig vid något tillfälle översatt några artiklar 
han skrivit till engelska, då han tänkte sälja dem i Australien där han fått 
någon kontakt.
  När SF Channel (man kallade sig "Sci-Fi" Channel, och numera det absurda 
"SyFy" Channel) skulle göra en svensk etableringsdrive översatte jag allt deras 
presentationsmaterial, inkl presentationsvideon, till svenska (min enda 
"TV-översättning").
  Tekniska Museet hade ca 1990 en stor rymdutställning från NASA, där jag 
översatta alla presentationstexter och infofoldern. Och så finns nog en del 
översättande jag för tillfället glömmer.
  Jag skulle tippa att den mängd jag översatt motsvarar 25-30 böcker. Men den 
enda "riktiga bok" där jag står som översättare är Susan Lammers De stora 
programmerarna (Columna, 1989).

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx/Follow @SFJournalen on Twitter for latest skiffy news/Gå med 
i SKRIVA för författande, sf, fantasy, kultur (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx 
subj: subscribe) &amp; Fantastiknovelltävingen http://ahrvid.bravejournal.com/ ;
AEs novellsamling Mord på månen nu som ljudbok: http://elib.se C Fuglesang: ;
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"/Läs även 
i Novellmästar-antologier som Alla tiders brott &amp; fancyclopedin 
Fandboken/YXSKAFTBUD GE VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

  • » [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Re: 100Kkr till JHH i översättarpris - Ahrvid