[SKRIVA] Re: [SKRIVA] RE: [SKRIVA] Vad pysslade Stieg Larsson med förr?

 • From: "Zenzat" <zenzat@xxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 24 Jan 2010 09:20:26 +0100

Jag är inte alls säker på att jag och Alvar refuserade Stieg Larsson. De
noveller som fanns i JVM:s slushpile blev liggande efter det att Sam J och
A&K tog över JVM. Så vitt jag kan förstå bör SL:seventiuellaJVM-noveller nu
hamnatpå KB via Ahrvid och Alvar-stiftelsen.Men jag kan minnas fel. Det var
ju så länge sedan. Denis Laird & Siljita noveller övergick till Sam J:s JVM,
men jag vill minnas att det var viaDenis och inte via mig.
Bertil

----- Original Message ----- 
From: "Ahrvid Engholm" <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, January 22, 2010 9:07 PM
Subject: [SKRIVA] RE: [SKRIVA] Vad pysslade Stieg Larsson med förr?


>
> From: torbjorn_wester@xxxxxxxxxxx
>> Hur kan man få tag på och läsa dessa gamla texter? Du får ursäkta en
>> yngling, men detta var före min tid...
>> Var publicerades Stieg förr i tiden?
> I fanzines, i alla fall under sf-tiden (fram till tidigt 80-tal).
>
>> * Fanac (vad är det?)* JVM (vad är det?)* Expo* Sfären* Fijagh!
> Expo går nog att få tag på, på välsorterade bibliotek.
> JVM är Jules Verne Magasinet, men där stod Stieg Larsson INTE med. De
> noveller han skickade in refuserades. (Det var iaf minst en novell. Han
> var dock bara, typ, 15 år gammal då.)
> Resten är fanzines. Kgl Biblioteket i Stockholm kan möjligen ha dem, i
> den mån de hunnit systematisera den samling de för några år sedan fick
> från Alvarfonden.
>
>> Särskilt intressant skulle det vara att få läsa vad han skrev i fanac...
>> Om synen på litteratur.
> Det skulle i så fall vara bokrecensioner, som stod i Fanac på den tiden.
> (Det var medlemsblad för SFSF.) Möjligen kan texter av Stieg stå här och
> där i andra fanzines från denna tid, t ex SF-Forum, Summa, osv.
>
>> Hur får man tag på dessa texter?
> KB, om fanzinen finns beställningsbara (dvs Alvarsamlingen måste i så
> fall ha lagts in i deras söksystem).
> Jag kan säga något litet mer om Stieg vid denna tid. Jag har i allmänhet
> läst hans texter från den tiden, för 30 år och mer sedan. Det finns inget
> uppseendeväckande sensationellt, vad jag minns. Han skriver nog någon gång
> ibland en del ord riktade till mig (och en viss Bellis - vi var bägge
> kritiska till div saker som hände i SFSF, medan Stieg satt i styrelsen)
> och vi svarade i fanzinet VÄ. Men med undantag av intern föreningsdebatt
> fanns inget som får jorden att darra. Jo, säkert några politiska
> kommentarer (Stieg var vänsterinriktad), om sådant nu är darrningsvärt.
> Men som skribent var Stieg inte alls dålig. Jag hade själv några år
> tidigare börjat skriva på skrivmaskin och höll på att utveckla mitt
> språk - jag var ganska känslig för om någon annan skribent verkade skriva
> taffligt. Jag minns inte att Stieg hörde till taffliga skribenter -
> tvärtom, har jag intryck av.
> Tvärtom ansågs exempelvis Fijagh! (=Fandom is just a ghoddamn hobby) vara
> en av de bästa fanzinen i sin genre! Det hörde till de s k fanniska
> fanzinen, med anekdoter och humor från och om fandom. (En viss John-Henri
> Holmberg utnämnde Fijagh! till ett av de tre bästa fanzinen i genren, och
> han är petig med språk. Fanac som Stieg och Eva senare gjorde var från
> början JHH:s fanzine, och han skulle nog ha anmärkt om det brast
> språkligt - det gjorde han aldrig.) Det utgavs av Stieg Larsson och Rune
> Forsgren under tiden i Umeå och de kallade sig på den tiden (tillsammans
> med även Eva Gabrielsson) för Umefandom.
> En sak i Kurdo Baksis beskrivning får mig att undra. Han nämner en episod
> som Stieg skall ha upplevt då han var ca 15 år och blev vittne till hur en
> flicka våldtogs. Jag kan inte minnas att Stieg vid ett enda tillfälle
> nämnde ett ord om detta, och då träffade jag honom under 3-4 års tid så
> gott som varje vecka (i SFSF:s lokal; ibland flera ggr/veckan). Under
> denna tid startades i SFSF också en feministgrupp kallad Feminac, och
> feministfrågor blev därför något som vi stundom brukade debattera - men
> ändå inte ett ord om händelsen Baksi drog upp. Så min undran är om Baksi
> möjligen missuppfattat något? Men det kan ju förstås också vara så att
> Stieg valde att hålla tyst om saken när vi satt i källaren på SFSF och
> debatterade.
> Det finns ytterligare en del att nämna om Stieg Larsson (saker kring
> Alvarpriset 1979, Minicon 5, kanske mer) men det är mer internt för
> sf-fandom, men tyvärr inte så mycket att det räcker till en bok. (Då
> kanske jag skulle bli rik!) Stieg Larsson försvann från sf-horisonten i
> början av 80-talet, och den enda inom sf han höll kontakt med var
> John-Henri Holmberg. (Han skulle nog kunna skriva en bok!) Jag minns honom
> som väldigt saklig, intelligent men också passionerad - jag hörde honom t
> ex lägga ut texten om sitt engagemant för Granada och det var väldigt
> passionerat. Han sade att han "gått över från sf-fandom till
> granadafandom" och det måste ha varit någon gång kring tiden för USA:s
> invasion av ön (augusti 1981). Jag hade ofta ganska skiljda åsikter från
> Stieg i frågor, men det gick alltid att snacka med honom. Han brusade inte
> upp utan satte sig ned och tog och gav argument.
>
> --Ahrvid
>
> --
> ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy,
> kultur (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR
> WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
>
>
> _________________________________________________________________
> Hitta kärleken i vinter!
> http://dejting.se.msn.com/channel/index.aspx?trackingid=1002952-----
> SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
> grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
> request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).
>
>

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: