[SKRIVA] Re: [SKRIVA] Novell: Flygkraschen i Norrtälje

  • From: Olof Bjarnason <olof.bjarnason@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 6 Jan 2010 23:14:57 +0100

Vad kul!

Jag gillade din vetenskaplighet/struktur. Håller på att lägga upp
texten för nedladdning på blogen.

För den som vet vad bzr/Launchpad är kan man komma åt hela "projektet"
via följande kommando:

bzr branch lp:~objarni/+junk/norrtelje

Den 6 januari 2010 21.18 skrev Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>:
>
> Med anledning av Olof och Tors skrivexperiment sade jag att jag själv skulle 
> fundera på att skriva något på ämnet "Flygkraschen i Norrtälje" (som orten 
> stavar sig numera). Det skulle dock kräva att jag drabbades av en bra 
> novellidé.
> Och så dök novellidén upp. Och den blev ännu bättre genom att jag slogs av 
> nuvarande väderlek, som på ett naturligt sätt introducerar en bokstavligen 
> bärande detalj i novellen.
>  Olofs och Tors detaljscheman med novelldetaljer har inte varit tillgängliga 
> för mig (annat än indirekt i deras texter) så jag har inte använt mer än 
> själva grundidén om en flygkrasch i Norrtälje.
>  Jag tar gärna emot kommentarer. Men en viktig sak: Olof, du får gärna 
> replikera novellen på din site - men *vidareposta* ev kommentarer om den här 
> på listan! Av tekniska skäl postar jag själv inte novellen på din blog. Jag 
> vill gärna ha novellkommentarer replikerade på SKRIVA, men jag KAN inte 
> kopiera dem från din blog! Det finns något tekniskt som gör att 
> kopieringsmarkerande (och textkopiering i sig) inte fungerar på blogen. Så 
> jag postar själv bara här, och hoppas att den som har kommentarer på blogen 
> återger dem här också.
>  Jag tycker själv novellen blev ganska bra. Allt föll på plats. Eftersom den 
> utspelar sig ett antal år in i framtiden är den också science fiction!
>  (Se även en kort kommentar sist.)
>  Jag utmanar andra att också skriva noveller på ämnet "Flygkraschen i 
> Norrtälje"!
>
> -----
>
> Flygkraschen i Norrtälje
>
> Planet tog en sväng utöver fjällvärlden så snart det lyft från Arvidsjaurs 
> nästan helt insnöade flygplats. De svällande glaciärerna gick redan ned i 
> dalarna.
>  - Det är första steget, sade professor Smith och rättade på glasögonen medan 
> han tittade ut genom det frostiga kabinfönstret. Glaciärerna slutar i stort 
> sett att smälta under den allt kortare sommaren. De brer ut sig ännu mer 
> under vintern, växer snart ihop med varandra och vi får en begynnande 
> inlandsis.
>  - Tänk att man för bara ett par decennier sedan trodde på ”global 
> uppvärmning”, suckade hans kollega doktor Ljung. Det var så kallt att vi till 
> och med inte fick våra elektroniska termometrar att fungera! Det var tur att 
> vi hade med oss de vanliga termometrarna som backup.
>  - Men jag fick inte igen utrustningsväskan ordentligt sade, professor Smith. 
> Låsmekanismen hade isat igen. Och det var knappt att vi ens kom iväg. Det tog 
> flera timmar av ploga flygfältet, avisa planet och få starttillstånd.  De får 
> snart lägga ned Arvidsjaurs flygplats. De flesta har ju redan flyttat 
> härifrån.
>  När han sade det skakade planet häftigt till. För några ögonblick lyfte 
> slipsarna på de två vetenskapsmännen som sänts ut av SMHI, och de skulle ha 
> svävat ut som astronauter om de inte suttit fastspända. Ett par lösa väskor 
> svävade dock ut för några ögonblick och dunsade sedan ned i golvet med en 
> kraftig smäll. Strax kom ett meddelande från kaptenen i flygplanets 
> högtalare. Han beklagade att man råkat ut för kraftiga luftgropar och rådde 
> passagerarna att fortsätta sitta fastspända.
>  - Det har blivit mycket kraftigare oväder på grund av klimatförändringarna, 
> sade professor Smith. När polerna blir rejält kallare ökar 
> temperaturskillnaderna mellan pol och ekvator. Och som alla vet är det dessa 
> skillnader som driver väderleken.
>  - Jag hoppas att de avisade flygplanet ordentligt, muttrade doktor Ljung, så 
> att vi inte störtar på grund av det.
>  Men det var inte därför de störtade.
>
> Det var inte därför de störtade, kunde haverikommissionens chefsutredare Karl 
> Johnsson konstatera. Avisningsutrustningen hade fungerat klanderfritt. Från 
> Arvidsjaur hade man meddelat att avisningen innan start hade gjorts enligt 
> konstens alla regler. Som tur var fanns det bara fyra ombord på det gamla 
> chartrade regionalplanet. Pilot, andrepilot och de båda forskare som varit 
> ombord hade alla omkommit omedelbart. Det var tur att inte fler flög på det 
> allt folktommare och iskalla Norrland. Det kunde ha varit värre.
>  I sina papper kunde Johnsson läsa att forskarna varit uppe i norr för att 
> utreda den istid som om några decennier väntades bryta ut med full kraft i 
> Norrland. Även här nere i Norrtälje var det kyligt. Snöfläckar låg kvar trots 
> att det gått ett par dagar in i juni. Förvridna bitar av aluminium låg 
> kringspridda, men någon större brand hade inte brutit ut. Snön hade nog 
> dämpat den och i tid för  inflygningen mot Arlanda hade en stor del av 
> bränslet hunnit förbrukas.
>  - Vi fick rapporter om att flighten drabbats av kraftiga luftgropar på 
> vägen, sade Johnsson halvhögt för sig själv. Mycket kraftiga.
>  - Chefen, sade en av Johnssons medarbetare. Vi har här ett vittne som säger 
> att planet verkade börja brytas sönder redan uppe i luften. Om du följer med 
> här...
>  Johnson förhörde vittnet. Jo, det planet verkade ha börjat vika sig i 
> luften, och delar hade trillat loss. Att det var ett gammalt flygplan han ha 
> spelat in. Aluminium användes nästan inte längre i flygplan. Nu var det ju 
> kolfiber och andra kompositmaterial som höll ihop bättre.
>  Snart hittade haveriutredningen viktiga delar av stjärtpartiet en halv 
> kilometer bort. Det måste ha fallit av först. Från stjärten och fram till 
> nedslagsplatsen låg delar av bagaget utspritt. Det var i aktern 
> bagageavdelningen funnits. Stjärten hade trillat loss, och från det 
> ögonblicket var planet dödsdömt. Det lät i alla fall som en rimlig preliminär 
> slutsats.
>  Men varför trillade stjärten bort, undrade Johnsson medan han långsamt 
> vandrade utefter det långa spåret av kraschspillror. Överallt gick utredare i 
> gula reflexvästar och fotograferade och samlade in viktiga vrakrester som 
> kunde bli bevismaterial i utredningen.
>  - Chefen, sade en av medarbetarna i gul väst. Titta på den här 
> aluminiumbiten! Det verkar som om något frätt på den. Kan det ha varit ett 
> terroristattentant?
>  Johnsson stannade till och tittade på vrakdelen. Jo, det kan ju ha varit 
> terrorister. Det fanns fortfarande kvar fanatiker som trodde på den gamla 
> föreställningen om ”global uppvärmning”, men eftersom ingen längre lyssnade 
> på dem hade de gått från indirekt till direkt terrorverksamhet. Real 
> Greenpeace hette en grupp som sprängde bomber för att ”rädda isbjörnarna”, 
> som det fanns fler av än någonsin – enstaka exemplar hade till och med 
> migrerat ned till svenska Lappland. Provisoriska IPCC var en utbrytargrupp 
> från organet som studerade den globala nedkylningen, det gamla nu utbytta 
> folket som var särskilt emot flygtrafik. P-IPCC var kända för att försöka 
> sabotera flygplan, då flygtrafiken var ”en särskilt stor miljöbov, vars 
> enorma koldioxidutsläpp är skälet till att jorden blir allt varmare.”
>  Brrr. Johnsson huttrade till.
>  Så snubblade han nästan över en stor väska. ”Scientific Equipment – handle 
> with care” stod det. Väskan var kraftigt demolerad. Inuti fanns spår av 
> sönderslagna vetenskapliga instrument. Plast och trådbitar från elektronisk 
> utrustning. Spruckna provtagningsburkar. Sönderslagna termometrar av den 
> gamla kvicksilvertypen.
>  Plötsligt visste Johnsson hur olyckan gått till.
>
> Preliminär rapport från Statens Haverikommission:
> Avseende olyckan med SKC 471, Norrtälje
>
> Haverikommissionen kan redan nu lägga fram en preliminär slutsats om olyckan 
> med flight SKC 471 som störtade i Norrtälje på inflygning mot Arlanda, varvid 
> fyra personer omkom (samtliga ombord).
>  Enligt vittnesuppgifter bröts planet sönder i luften, varvid stjärtpartiet 
> lossnade först. Enligt uppgifter till flygledare under färden hade SKC 471 
> drabbats av kraftiga luftgropar, vilket dock inte i sig var orsak till 
> olyckan.
>  Vid nedslagsplatsen hittades en sönderslagen utrustningsväska som innehållit 
> vetenskapliga instrument. Två av de omkomna var forskare som varit norrut för 
> att studera den framryckande inlandsisen. I väskan hittades sönderslagna 
> termometrar av gammal kvicksilvertyp som troligen använts av forskarna. 
> Utrustningsväskan uppvisar spår av att inte ha kunnat låsas ordentligt.
>  Numera är de flesta flygplan av kolfiber och komposit till sina strukturella 
> delar, och gamla säkerhetsregler har kommit i skymundan. De kanske till och 
> med helt glömts bort. Men det står fortfarande i Förordning för 
> flygverksamhet (12:82) att kvicksilvertermometrar inte får tas med på 
> flygplan utan särskilt tillstånd, och då bara om de noggrant emballeras.
>  Kvicksilver reagerar nämligen aggressivt på aluminium och kan på en kort 
> stund fräta igenom även ganska tjocka aluminiumbalkar. SKC 471 var en gammal 
> flygplansmodell byggd i huvudsakligen aluminium.
>  Haverikommissionens slutsats är att när flygplanet mötte kraftiga 
> luftgropar, kastades kvicksilvertermometrarna omkring, gick sönder och 
> innehållet spreds ut. Kvicksilvret rann ned till bärande delar av flygplanets 
> stjärt och frätte sönder dessa. Det är också konsistent med vittnesuppgifter 
> och att bagageavdelningen, där termometrarna förvarades, fanns i aktern.
>  En mer noggrann analys följer senare.
>
> Karl Johnsson
> Chef för haverikommissionen, fall SKC471
>
> -----
>
> (Jo, det är alltså så att kvicksilver är extremt korroderande för aluminium. 
> Det kan på kort tid fräta sönder aluminium, som flygplanet var byggt av. I 
> flygbestämmelser står att kvicksilvertermometrar är strängt förbjudna att ta 
> med på flygplan, just pga dessa risker. Om kvicksilver kan korrodera så 
> snabbt som under några timmar på en flygtur må jag låta vara osagt, men det 
> räcker faktiskt med att kvicksilvret hinner korrodera det *sista* lilla på 
> ett gammalt plan - att det är gammalt påpekas flera gånger - som krävs för 
> ett katastrofalt materialfel.)
>
> --
> ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
> (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
> IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
> _________________________________________________________________
> Hitta kärleken i vinter!
> http://dejting.se.msn.com/channel/index.aspx?trackingid=1002952-----
> SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
> grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
> request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).
>
>-- 
twitter.com/olofb
olofb.wordpress.com
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: