[SKRIVA] Re: Pol Pot-priset

  • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>, <sverifandom@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 9 Apr 2009 12:59:00 +0200

(Återsänder en del saker, då formateringen tidigare troligen var skräp. --AE)


 När jag nyligen skrev att en Mattias Gardell tilldelats Jan Myrdals 
nyinstiftade Lenin-pris, undrade jag när vi skulle få Pol Pot-priset...  Jag 
blev bönhörd fortfare än jag anade.
  Ackis tillträdande ständige sekreterare Peter Englund har nu instiftat Pol 
Pot-priset, som går till Mattias Gardell. Nästa års Pol Pot-pris går också till 
Mattias Gardell. Vi läser på Englunds blog:

http://peterenglund.wordpress.com/2009/04/06/gardell-far-pol-pot-priset/

"Juryn består av undertecknad samt mina två katter. Även Pol Pot-priset 
tilldelas Mattias Gardell! Priset består av en miljard mark (i 1923 års 
penningvärde) samt Anne Applebaums “Gulag - De sovjetiska lägrens historia” - 
en bok han garanterat inte har läst.  Även nästa år kommer Pol Pot-priset att 
tillfalla Mattias Gardell, förutsatt att det inte dyker upp någon akademiker 
som är än mer naiv och historielös, men det förefaller osannolikt."
  Det är av intresse att konstatera att (minus Peter Englund själv) Pol 
Pot-prisets jury torde vara *minst* dubbelt så intelligent som Lenin-prisets 
jury.
  Det var som katten!

--Ahrvid

Ps. Peter Englund har också en hemsida på http://www.peterenglund.com/

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)


_________________________________________________________________
Drag n’ drop—Get easy photo sharing with Windows Live™ Photos.

http://www.microsoft.com/windows/windowslive/products/photos.aspx

Other related posts: