[SKRIVA] Plott-program till iPad

 • From: Magnus Carling <magnus_carling@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 6 Mar 2011 20:39:17 +0100

Finns det möjligtvis någon som har stött på ett program till iPad som kan 
användas för att plotta berättelser?

-------------------------------------------------------------------
Bloggen om att grilla:
www.alltomgrill.se
-------------------------------------------------------------------
Bloggen om att skriva:
www.carlingcreations.se
-------------------------------------------------------------------                     
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: