[SKRIVA] Om AI i SvD-Under Strecket

  • From: Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva@xxxxxxxxxxxxx" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 28 Dec 2018 13:17:17 +0000

Hans Ruin skriver en SvD-understreckare idag om AI, "Den envisa myten om 
intelligenta maskiner". Först ett mysterium som inte ens Doug Adams' Deep 
Thought kan lösa: Varför ändra SvD rubrik på understreckare från papperstidning 
till nätet? I E-form heter artikeln "AI är inget att oroa sig för -  men 
övertron på teknik är det" ( 
https://www.svd.se/ai-inget-att-oroa-sig-for--men-overtron-pa-teknik-ar-det ;) 
Mysko.
  Ruin (låt oss inte skämta om stackarns namn...) är professor vid Södertörns 
högskola, också känt som postmodernismens högborg i Sverige, den lära som bl a 
går ut på att påstå att allt är en social konstruktion (och då allt är 
"socialt" blir teknik oviktigt). Han har varit ute och trampat i samma sörja 
tidigare, t ex med artikeln 
https://www.svd.se/artificiell-intelligens-ar-en-modern-och-livskraftig-myt ;.
  Man hickar till då skriftställaren från södertörnskolan BÖRJAR med att helt 
missuppfatta Turingmaskinen! Han påstår att den var ett försök att "hitta en 
logisk metod för att avgöra om ett godtyckligt matematiskt påstående var sant 
eller falskt. Turings slutsats var: det finns ingen  sådan universell procedur. 
För att bevisa detta utformade han i teorin en universell maskin", dvs 
Turingmaskinen.
  Men Turingmaskinen var till för att avgöra om en algoritm var 
*beräkningsbar*, inte om den var "sann eller falsk". En beräkningsbar algoritm 
kommer att tuffa på och sedan stanna och spotta ut ett resultat. Turing kunde 
visa att det finns algoritmer som inte stannar och spottar ut ett resultat. 
(Ruin blandar kanske ihop  med Kurt Gödels ofullständighetsbevis, som handlar 
om att inget matematiskt system som är fullständigt kan vara motsägelsefritt, 
då existensen av motsägelser gränslar frågan om sant eller falskt.)
  Ruin tar i sin artikel upp även John von Neumann (som skapade moderna 
datorers grundprincip med delat minne), Golem, Frankensteins monster, Butlers 
utopi Erewhon, Capek, Clarke och HAL 9000, Nick Boström, Max Tegmark osv.
  Men han hoppar märkligt nog över Isaac Asimov! Dennes robotar med sina tre 
robotlagar hör absolut till ämnet AI. Att missa den Gode Doktorn är en fadäs 
nästa lika stor som att missuppfatta Turingmaskinen.
  Ruin verkar ö h t dåligt påläst. I ett avsnitt säger han att 1980/90-talens 
arbete med neurala nätverk var misslyckat (då "uteblev de stora genombrotten"), 
för att några stycken senare utbrista att nu har "det verkliga genombrottet" 
kommit "när man gav upp idén om att bygga modeller av det mänskliga tänkandet 
och istället satsade på att skapa maskiner som kunde lära sig själva". Det är 
bara det att dessa maskiner är - neurala nätverk också! Och de ÄR ansatser mot 
"modeller av det mänskliga tänkandet". I ena ögonblicket avfärdar han 
teknologin, för att i nästa hylla samma teknologi. Kruxet är nog att han inte 
har en aning om hur modern AI-utveckling förs.
  Och då han är djupt fåkunning om sitt ämne kan vi ta lätt på hans påstående 
att artificiell intelligens är en "myt".
  Det verkliga problemet är att det finns en skola av, vad vi kan kalla, 
människosjälschauvinister. Den går ut på att det innersta tänkande väsendet i 
människan ("själ" här kallad) är definitionsmässigt onå- och irrproducerbart. 
Den skolan är närmast religiös. Argument för att intelligens av mänskligt slag 
bara kan finnas i en biologisk matematikmaskin saknas, utan det vilar mest på 
en tro.
  Kanske är det därför Ruins inre Turingmaskin sorterade bort Asimovs robotar. 
De framstår ibland som så mänskliga att gränsen mellan medvetande och maskin 
försvinner.

--Ahrvid

Ps. Hans Ruin ingår f ö i gruppen till den gamla blaskan Kris tillsammans med 
exempelvis Horace Engdahl, en grupp som anses ha utövat ett långtgående och 
inte alltigenom gagneligt inflytande på Svenska Akademien (Kris-gruppen saknar 
inte betydelse för dess kris).

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx/Follow @SFJournalen on Twitter for latest skiffy news/Gå med 
i SKRIVA för författande, sf, fantasy, kultur (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx 
subj: subscribe) &amp; Fantastiknovelltävingen http://ahrvid.bravejournal.com/ ;
AEs novellsamling Mord på månen nu som ljudbok: http://elib.se C Fuglesang: ;
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"/Läs även 
i Novellmästar-antologier som Alla tiders brott &amp; fancyclopedin 
Fandboken/YXSKAFTBUD GE VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

  • » [SKRIVA] Om AI i SvD-Under Strecket - Ahrvid