[SKRIVA] Novelltävling för unga

 • From: "ahrvid@xxxxxxxxxxxx" <ahrvid@xxxxxxxxxxxx>
 • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 11 Jun 2008 16:05:55 +0200 (CEST)

(Hittade nedanstående info, som härmed citeras... --AE)

Novelltävling för barn & unga
- tävling om bästa korta berättelse 2008
Priser:
 Kategori 1: 1:a pris 500 kr, 2:a pris 250 kr, 3:e pris 250 kr
 Kategori 2: 1:a pris 800 kr, 2:a pris 400 kr, 3:e pris 400 kr
 Kategori 3: 1:a pris 1000 kr, 2:a pris 500 kr, 3:e pris 500 kr

Alla pristagare får dessutom en bok. Prisutdelning blir det under 
Bokfestivalen (29-30/8) och de tre vinnande bidragen publiceras i 
Kristianstadsbladet lördagen den 30 augusti.

Regler:
* Ämnet är fritt     
* Högst 2 A4 sidor (7000 tecken)
* Endast 1 bidrag/person

Tre ålderskategorier: 
1) Född 1996 - 1998 (10-12 år) 
 2) Född 1993 - 1995 (13-15 år)
 3) Född 1989 - 1992 (16-19 år)
Bidragen bedöms av en jury. Besluten kan inte överklagas.

Vi måste ha ditt bidrag senast den 25 juli.

Gör så här:
Skicka din berättelse till novell@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Skriv namn, ålder, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Novellen skickar du som fil ? skriv inte ditt namn under novellen!
Om du inte har tillgång till dator, går det bra att skriva för hand. 
Lämna in novellen anonymt, skriv inte ditt namn på samma papper som du skrivit 
din berättelse. 
Lägg en lapp med namn, adress, telefonnummer och e-postadress i ett 
igenklistrat kuvert. 

På utsidan av detta kuvert skriver du novellens titel och vilken 
ålderskategori du tillhör. 
Novellen och det igenklistrade kuvertet med namnet lämnas i informationsdisken 
på Barn & Unga, Kristianstads stadsbibliotek eller skickas till Kristianstads 
stadsbibliotek, Barn & Unga, Föreningsgatan 4, 291 33 Kristianstad.

Om du skickar bidraget med post så skriv ?Novellen? på ytterkuvertet. 

Frågor? Kontakta Barn & Ungas informationsdisk tel: 044-13 67 15
eller kolla på www.bokfestivalen.se


-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: