[SKRIVA] Novell: Flygkraschen i Norrtälje

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 6 Jan 2010 21:18:39 +0100

Med anledning av Olof och Tors skrivexperiment sade jag att jag själv skulle 
fundera på att skriva något på ämnet "Flygkraschen i Norrtälje" (som orten 
stavar sig numera). Det skulle dock kräva att jag drabbades av en bra novellidé.
Och så dök novellidén upp. Och den blev ännu bättre genom att jag slogs av 
nuvarande väderlek, som på ett naturligt sätt introducerar en bokstavligen 
bärande detalj i novellen.
 Olofs och Tors detaljscheman med novelldetaljer har inte varit tillgängliga 
för mig (annat än indirekt i deras texter) så jag har inte använt mer än själva 
grundidén om en flygkrasch i Norrtälje.
 Jag tar gärna emot kommentarer. Men en viktig sak: Olof, du får gärna 
replikera novellen på din site - men *vidareposta* ev kommentarer om den här på 
listan! Av tekniska skäl postar jag själv inte novellen på din blog. Jag vill 
gärna ha novellkommentarer replikerade på SKRIVA, men jag KAN inte kopiera dem 
från din blog! Det finns något tekniskt som gör att kopieringsmarkerande (och 
textkopiering i sig) inte fungerar på blogen. Så jag postar själv bara här, och 
hoppas att den som har kommentarer på blogen återger dem här också.
 Jag tycker själv novellen blev ganska bra. Allt föll på plats. Eftersom den 
utspelar sig ett antal år in i framtiden är den också science fiction!
 (Se även en kort kommentar sist.)
 Jag utmanar andra att också skriva noveller på ämnet "Flygkraschen i 
Norrtälje"!
 
-----
 
Flygkraschen i Norrtälje
 
Planet tog en sväng utöver fjällvärlden så snart det lyft från Arvidsjaurs 
nästan helt insnöade flygplats. De svällande glaciärerna gick redan ned i 
dalarna.
 - Det är första steget, sade professor Smith och rättade på glasögonen medan 
han tittade ut genom det frostiga kabinfönstret. Glaciärerna slutar i stort 
sett att smälta under den allt kortare sommaren. De brer ut sig ännu mer under 
vintern, växer snart ihop med varandra och vi får en begynnande inlandsis.
 - Tänk att man för bara ett par decennier sedan trodde på ”global 
uppvärmning”, suckade hans kollega doktor Ljung. Det var så kallt att vi till 
och med inte fick våra elektroniska termometrar att fungera! Det var tur att vi 
hade med oss de vanliga termometrarna som backup.
 - Men jag fick inte igen utrustningsväskan ordentligt sade, professor Smith. 
Låsmekanismen hade isat igen. Och det var knappt att vi ens kom iväg. Det tog 
flera timmar av ploga flygfältet, avisa planet och få starttillstånd. De får 
snart lägga ned Arvidsjaurs flygplats. De flesta har ju redan flyttat härifrån.
 När han sade det skakade planet häftigt till. För några ögonblick lyfte 
slipsarna på de två vetenskapsmännen som sänts ut av SMHI, och de skulle ha 
svävat ut som astronauter om de inte suttit fastspända. Ett par lösa väskor 
svävade dock ut för några ögonblick och dunsade sedan ned i golvet med en 
kraftig smäll. Strax kom ett meddelande från kaptenen i flygplanets högtalare. 
Han beklagade att man råkat ut för kraftiga luftgropar och rådde passagerarna 
att fortsätta sitta fastspända.
 - Det har blivit mycket kraftigare oväder på grund av klimatförändringarna, 
sade professor Smith. När polerna blir rejält kallare ökar 
temperaturskillnaderna mellan pol och ekvator. Och som alla vet är det dessa 
skillnader som driver väderleken.
 - Jag hoppas att de avisade flygplanet ordentligt, muttrade doktor Ljung, så 
att vi inte störtar på grund av det.
 Men det var inte därför de störtade.
 
Det var inte därför de störtade, kunde haverikommissionens chefsutredare Karl 
Johnsson konstatera. Avisningsutrustningen hade fungerat klanderfritt. Från 
Arvidsjaur hade man meddelat att avisningen innan start hade gjorts enligt 
konstens alla regler. Som tur var fanns det bara fyra ombord på det gamla 
chartrade regionalplanet. Pilot, andrepilot och de båda forskare som varit 
ombord hade alla omkommit omedelbart. Det var tur att inte fler flög på det 
allt folktommare och iskalla Norrland. Det kunde ha varit värre.
 I sina papper kunde Johnsson läsa att forskarna varit uppe i norr för att 
utreda den istid som om några decennier väntades bryta ut med full kraft i 
Norrland. Även här nere i Norrtälje var det kyligt. Snöfläckar låg kvar trots 
att det gått ett par dagar in i juni. Förvridna bitar av aluminium låg 
kringspridda, men någon större brand hade inte brutit ut. Snön hade nog dämpat 
den och i tid för inflygningen mot Arlanda hade en stor del av bränslet hunnit 
förbrukas.
 - Vi fick rapporter om att flighten drabbats av kraftiga luftgropar på vägen, 
sade Johnsson halvhögt för sig själv. Mycket kraftiga.
 - Chefen, sade en av Johnssons medarbetare. Vi har här ett vittne som säger 
att planet verkade börja brytas sönder redan uppe i luften. Om du följer med 
här...
 Johnson förhörde vittnet. Jo, det planet verkade ha börjat vika sig i luften, 
och delar hade trillat loss. Att det var ett gammalt flygplan han ha spelat in. 
Aluminium användes nästan inte längre i flygplan. Nu var det ju kolfiber och 
andra kompositmaterial som höll ihop bättre.
 Snart hittade haveriutredningen viktiga delar av stjärtpartiet en halv 
kilometer bort. Det måste ha fallit av först. Från stjärten och fram till 
nedslagsplatsen låg delar av bagaget utspritt. Det var i aktern 
bagageavdelningen funnits. Stjärten hade trillat loss, och från det ögonblicket 
var planet dödsdömt. Det lät i alla fall som en rimlig preliminär slutsats.
 Men varför trillade stjärten bort, undrade Johnsson medan han långsamt 
vandrade utefter det långa spåret av kraschspillror. Överallt gick utredare i 
gula reflexvästar och fotograferade och samlade in viktiga vrakrester som kunde 
bli bevismaterial i utredningen.
 - Chefen, sade en av medarbetarna i gul väst. Titta på den här 
aluminiumbiten! Det verkar som om något frätt på den. Kan det ha varit ett 
terroristattentant?
 Johnsson stannade till och tittade på vrakdelen. Jo, det kan ju ha varit 
terrorister. Det fanns fortfarande kvar fanatiker som trodde på den gamla 
föreställningen om ”global uppvärmning”, men eftersom ingen längre lyssnade på 
dem hade de gått från indirekt till direkt terrorverksamhet. Real Greenpeace 
hette en grupp som sprängde bomber för att ”rädda isbjörnarna”, som det fanns 
fler av än någonsin – enstaka exemplar hade till och med migrerat ned till 
svenska Lappland. Provisoriska IPCC var en utbrytargrupp från organet som 
studerade den globala nedkylningen, det gamla nu utbytta folket som var 
särskilt emot flygtrafik. P-IPCC var kända för att försöka sabotera flygplan, 
då flygtrafiken var ”en särskilt stor miljöbov, vars enorma koldioxidutsläpp är 
skälet till att jorden blir allt varmare.”
 Brrr. Johnsson huttrade till.
 Så snubblade han nästan över en stor väska. ”Scientific Equipment – handle 
with care” stod det. Väskan var kraftigt demolerad. Inuti fanns spår av 
sönderslagna vetenskapliga instrument. Plast och trådbitar från elektronisk 
utrustning. Spruckna provtagningsburkar. Sönderslagna termometrar av den gamla 
kvicksilvertypen.
 Plötsligt visste Johnsson hur olyckan gått till.
 
Preliminär rapport från Statens Haverikommission:
Avseende olyckan med SKC 471, Norrtälje
 
Haverikommissionen kan redan nu lägga fram en preliminär slutsats om olyckan 
med flight SKC 471 som störtade i Norrtälje på inflygning mot Arlanda, varvid 
fyra personer omkom (samtliga ombord).
 Enligt vittnesuppgifter bröts planet sönder i luften, varvid stjärtpartiet 
lossnade först. Enligt uppgifter till flygledare under färden hade SKC 471 
drabbats av kraftiga luftgropar, vilket dock inte i sig var orsak till olyckan.
 Vid nedslagsplatsen hittades en sönderslagen utrustningsväska som innehållit 
vetenskapliga instrument. Två av de omkomna var forskare som varit norrut för 
att studera den framryckande inlandsisen. I väskan hittades sönderslagna 
termometrar av gammal kvicksilvertyp som troligen använts av forskarna. 
Utrustningsväskan uppvisar spår av att inte ha kunnat låsas ordentligt.
 Numera är de flesta flygplan av kolfiber och komposit till sina strukturella 
delar, och gamla säkerhetsregler har kommit i skymundan. De kanske till och med 
helt glömts bort. Men det står fortfarande i Förordning för flygverksamhet 
(12:82) att kvicksilvertermometrar inte får tas med på flygplan utan särskilt 
tillstånd, och då bara om de noggrant emballeras.
 Kvicksilver reagerar nämligen aggressivt på aluminium och kan på en kort 
stund fräta igenom även ganska tjocka aluminiumbalkar. SKC 471 var en gammal 
flygplansmodell byggd i huvudsakligen aluminium.
 Haverikommissionens slutsats är att när flygplanet mötte kraftiga luftgropar, 
kastades kvicksilvertermometrarna omkring, gick sönder och innehållet spreds 
ut. Kvicksilvret rann ned till bärande delar av flygplanets stjärt och frätte 
sönder dessa. Det är också konsistent med vittnesuppgifter och att 
bagageavdelningen, där termometrarna förvarades, fanns i aktern.
 En mer noggrann analys följer senare.
 
Karl Johnsson
Chef för haverikommissionen, fall SKC471
 
-----
 
(Jo, det är alltså så att kvicksilver är extremt korroderande för aluminium. 
Det kan på kort tid fräta sönder aluminium, som flygplanet var byggt av. I 
flygbestämmelser står att kvicksilvertermometrar är strängt förbjudna att ta 
med på flygplan, just pga dessa risker. Om kvicksilver kan korrodera så snabbt 
som under några timmar på en flygtur må jag låta vara osagt, men det räcker 
faktiskt med att kvicksilvret hinner korrodera det *sista* lilla på ett gammalt 
plan - att det är gammalt påpekas flera gånger - som krävs för ett katastrofalt 
materialfel.)

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)                    
_________________________________________________________________
Hitta kärleken i vinter!
http://dejting.se.msn.com/channel/index.aspx?trackingid=1002952-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] Novell: Flygkraschen i Norrtälje - Ahrvid Engholm