[SKRIVA] Nordiska rådets pris till Per Petterson

  • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 6 Apr 2009 16:47:34 +0200

Nordiska rådets litteraturpris, även kallat lilla Nobelpriset, har tilldelats 
den norske författaren Per Petterson, för romanen Jag forbanner tidens elv, som 
är självbioghrafisk. Nominerade från Sverige var Andrzej Tichys roman Fält och 
Johan Jönsons diktverk Efter arbetsschema. Priset mär på motsvarande en halv 
miljon sv kronor.

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)_________________________________________________________________
Drag n’ drop—Get easy photo sharing with Windows Live™ Photos.

http://www.microsoft.com/windows/windowslive/products/photos.aspx-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

  • » [SKRIVA] Nordiska rådets pris till Per Petterson - Ahrvid Engholm