[SKRIVA] Near Future-radio

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 25 Feb 2011 04:36:24 +0100

SR-P4:s "Karlavagnen" (efter stjärnbilden...) hade 15 feb ett program om år 
2020. SÅ här skrev man om det:
 "Fundera över hur det kan bli. Hur det bör bli. Hur det helst inte ska bli...
Vad tror du om framtiden, om de närmast cirka tio åren? Vad hoppas du ska 
hända? Vad tror du? Vad befarar du?
Vad man tänker om framtiden för egen del handlar förstås mycket om var man 
befinner sig i livet just nu. Du som är ung, vad hoppas du av de närmaste åren? 
Du som är lite äldre, vilka tankar har du?
Hur tror du din egen framtid gestaltar sig? Vad tror du om hur samhället kommer 
att utvecklas?"
 Nå, så många intelligenta robotar och atomdrivna rymdskepp hinner vi nog inte 
bygga på nio år... Programmet att höra i efterhand på:
 
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid117
 
--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
Om Ahrvids novellsamling Mord på månen: http://www.zenzat.se/zzfaktasi.html C 
Fuglesang: "stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik 
framtidsmiljö"!

                     
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] Near Future-radio - Ahrvid Engholm