[SKRIVA] Re: Kommentarer till "Flygkraschen i Norrtelje"

  • From: Olof Bjarnason <olof.bjarnason@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 1 Jan 2010 23:44:33 +0100

Många tack för kritiken Ahrvid! Fler kommentarer inbakade nedan.

Den 1 januari 2010 23.18 skrev Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>:
>
> Tors version:
> "Planet började sakta fyllas på av uttråkade resenärer. En storväxt muskulös 
> man med korpsvart hår och klarblå ögon hade varit en av de första att gå 
> ombord. Nu satt han vid ett korridorssäte och sökte ögonkontakt med övriga 
> passagerare. De flesta tittade snabbt bort när de såg hans rovdjursblick. 
> Mannens namn var Konrad Maxmillian och han var civilklädd säkerhetsvakt på 
> planet. Liksom övriga passagerare hade han varit tvungen att passera 
> säkerhetskontrollen för att stiga ombord, och genom den kunde han inte ta med 
> sig något vapen. Konrad hade förberett sig för detta."
>  Känns inte som en stilistiskt klockren inledning. Litet stelt. Kanske 
> beroende på att skrivsättet (som beskrivits i Olofs blog - se länk i tidigare 
> postningar) var mycket inriktat på formalia och strutur. T ex "En storväxt 
> muskulös man med korpsvart hår och klarblå ögon" låter som kopierat från en 
> "data sheet" om personen. Och sedan kommer uppgifterna en och en, från samma 
> "data sheet": karaktär, namn, yrke... Senare får vi t o m veta hans 
> tandstatus och hårfärg - nej förresten, det är en ANNAN person. (Det blir 
> inte helt tydligt i texten!)
>
> "Rökmoln virvlade runt ovanför vingarna, uppenbarligen utan att påverkas av 
> att planet rörde sig framåt med en hastighet av hundratals kilometer i 
> timmen."
>  Det går ju att ta reda på exakt hur snabbt ett passagerarplan flyger. Om jag 
> inte tar fel, 5-600 km/h om det är propellerdrivet, litet snabbare om det är 
> turboprop, 900-1000 km om det är jet.
>
> "'De sa att jag var paranoid. Vem fan skulle kalla mig paranoid nu?' sa han 
> tyst till passageraren i sätet bredvid"
>  Första och enda repliken, och den blir ganska så krystad.
>  Varför behöver han förresten ett svärd? Är han säkerhetsvakt bör han ha 
> tillstånd att ha pistol med sig och det vore ett vapen som är mycket 
> användbarare.
>
> "Konrads såg som sin plikt att skydda planet"
>  Jo, allt annat vore tjänstefel - han var ju säkerhetsvakt, fick vi veta 
> redan i början!
>  Novellen har en intressant idé, men stilistiken är alldeles för stel. 
> Närvarokänslan är ganska låg.
>
> Jag tar mig nu an Olofs Remix av samma text:
>  "Istället möttes Konrad av ett brett leende med gula ruttnande tänder."
>  Här blir det tydligare vem som har tandstatusen som beskrivs.
>
> "Den skallige mäklaren i sätet bredvid försökte utan framgång starta en 
> konversation med Konrad. Ett syskonpar i närheten kivades ljudligt med 
> varandra. Konrad klassificerade detta som irrelevanta distraktionsmoment."
>  Sådant ger litet mer närvarokänsla (men inte mycket).
>  Jag noterar att texten fick mycket "hade"-former, vilket indikerar att det 
> finns en hel del bakgrundsinfo som måste pressas in. Texten skulle tjäna på 
> att förlängas, och därmed kunde man plocka in mer som ger närvarokänsla.
>
> Olofs version:
>  Inledningen, med en del dialog, är mindre stel.
>  Jag får inte klart för mig varför Marie absolut inte vill besöka terrariet, 
> medan Per absolut vill det...
>  Sedan får vi veta att det bara var en dröm. Nice show.
>  Jag tycker det blir litet rörigt sedan, med många personer inblandade.
>
> "Sedan tog hon upp sin mobil och ringde sin bror."
>  Jag är tveksam om mobiler fungerar i flygplan, och om de fungerar torde det 
> bara vara på låg höjd nära landning och start. Två problem: plan är helt av 
> metall och nästan som en Faradays bur som hindrar signaler (iofs finns 
> fönsteröppningar, men här är det i en helt innesluten toalett!). Dessutom: på 
> höjd kommer mobiler att förvirras av att de upptäcker flera basstationer.
>
> "Kraschen i Norrtälje förblev ett mysterium trots att charterbolaget 
> spenderade stora delar av sin årsbudget på att ta reda på vad som hänt."
>  Flygkrascher utreds väl av en statlig haverikommission (som är 
> skattefinansierad). Flygbolaget betalar det inte (men man kan råka ut för 
> andra kostnader, t ex skadestånd om man varit försumliga).
>  Den här novellen hade bättre närvarokänsla och en mer utvecklingsbar idé. 
> Idén om att börja i en dröm och att långsamt introducera en huvudperson som 
> har (tydligen) psykiska problem, var ganska intressant.
>  Var det en överenskommelse om att det skulle vara monster eller konstiga 
> djur inblandade i flygkraschen?

Nej

>
> Äsch, det är lika bra att jag kommenterar Tors remix av Olofs novell också (å 
> andra sidan blir få av mina kommentarer så oerhört långa eller djuplodande):
>  Tors version av dialogen med femåringen tycker jag gör saker tydligare.
>  Ö h t tycker jag att Tors dialog är litet tydligare än Olofs (ytligt 
> intryck, utan att ha detaljstuderat dialogerna), vilket är notabelt med tanke 
> på att Tor i sin egen novell knappt hade någon dialog alls.
>
> Detta var bara några korta, spontana synpunkter, utan att ha läst texterna 
> mer än en gång vardera och jag har bara noterat några saker (ibland småsaker) 
> jag fäste mig vid.
>  Olofs novellidé funkade bäst. Tors dialog funkade bäst i remixen av Olofs 
> novell. Tors stilistik i den egna novellen var ganska stel.
>  Intressant experiment.
>  Om jag fick titeln "Flygkraschen i Norrtelje" att skriva en novell om, 
> skulle jag göra på ett helt annat sätt. En flygkrasch är deprimerande: alla 
> dör. Eftersom jag gillar positiva slut, skulle jag istället låta novellen 
> utspela sig *efter* kraschen, och då med en

Efter-kraschen-scenarion var jag inne på länge under första veckan.

kraschutredare som huvudperson. Handlingen skulle gå ut på att ta reda
på varför kraschen inträffade, och att finna det svaret skulle på sätt
och vis bli ett optimistiskt slut. (Men det skulle krävas en hel del
tankemöda att hitta på en kraschorsak som skulle funka och vara en
smula intressant!)
>  Den som har lust kan gå till Olofs blog (olofb.wordpress.com) läsa vad de 
> har skrivit och om inspiration infaller skriva en egen novell på ämnet 
> "Flygkraschen i Norrtelje"! (Jag lovar att tänka på saken, men det är inte 
> säkert att jag kommer på den där idén som funkar. Vi får se.)
>  Intressant skrivarexperiment i alla fall! Som en skrivarskola i miniatyr.

Tack! Jag hoppas det kan inspirera andra att apa-efter/remixa.

>
> --Ahrvid
>
> Ps. När jag var liten kraschade ett flygplan i Kälvesta, nära Hässelby där 
> jag bodde. Det var en Vickers Viscount som fått svår nedisning på inflygning 
> mot Bromma. Alla ombord dog inkl den internationellt kände svenske 
> bordtennisspelaren Hans Alsér. Jag var där dagen efter och såg kraschplatsen 
> (som var en bilparkering). Deprimerande. Nedisning är ett svårt problem för 
> flyget. Det var också problemet vid "Miraklet i Gottröra", där dock alla 
> ombord överlevde.

Intressant! Kände inte till någon av dessa trots att jag var
någorlunda medveten åtminstone -91.

Kort fråga: skulle du säga, precis som jag kom fram till på slutet av
blogginlägget, att båda remixarna överträffade sina original? (Läs:
var mindre dåliga heh)

>
> --
> ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
> (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
> IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
> _________________________________________________________________
> Nya Windows 7 - Hitta en dator som passar dig! Mer information.
> http://windows.microsoft.com/shop-----
> SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
> grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
> request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).
>
>-- 
twitter.com/olofb
olofb.wordpress.com
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: