[SKRIVA] Könsrollstänk i sf-världen

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 28 Mar 2012 15:48:35 +0200

Såg det först i en länk lämnad på Twitter, men i alla fall har följande hemsida 
ett längre inlägg betitlat "Män, kvinnor och science fiction-kongresser" 
(författare Johan Jönsson):

http://www.tystnad.net/2012/03/man-kvinnor-och-science-fiction-kongresser/

Vi får långa komplicerade resonemang om varför något färre kvinnor än män dyker 
upp på sf-kongresser, sitter i paneler, skriver skiffy osv (skiffy=sf). Och så 
förstuckna resonemang om hur denna upplevda orättvisa skall påföras förändring 
- ingen mannamån, lika för alla, som Tage Danielsson hävdade genom Karl-Bertil 
Jonsson. Är det inte 50/50 råder orättvisa. Utdrag:

"Jag ser flera invändningar dyka upp då och då. En ? tack och lov 
tämligen ovanlig ? är att kvinnor inte kan, eller åtminstone är sämre 
lämpade, att skriva science fiction, och att litteraturarrangemang med 
fokus på sf och fantasy därmed om så bara på grund av den första genren bör
 vara mansdominerade. En annan är att vi bara speglar hur samhället ser 
ut: det finns fler manliga sf-författare och något fler män i sf-fandom.
 "

Men artikeln missar ett par poänger:
 1) Kvinnor syns vara mindre INTRESSERADE av science fiction.
 2) Och om det nu skulle vara så, varför skulle man med tvång, kvotering el 
dyl tvinga människor att vara intresserade av det de inte är intresserade av?
 Science fiction handlar i icke försumbar grad om teknologi, avancerad 
teoretisk vetenskap, utåtriktade saker som att fara långt ut i rymdens 
jaktmarker och jaga byten i form av nya civilisationer. Och det finns en hel 
del rön som handlar om att de bägge könen genomsnittligt tenderar att ha olika 
intresseprofiler. Killar tenderar att vara litet mer intresserade av teknik, ha 
litet bättre rymduppfattning, tjejer har bättre sociala förmågor, är troligen 
bättre på språk. För att ta en del.
 En del kan bero på miljö och "fördomar" - men inte allt. Även om man 
dividerar och kvoterar och försöker räkna bort sådana faktorer, återstår ändå 
intresseskillnader, som sålunda alltså måste vara inbyggda, medfödda, 
inneboende. Om jag inte missminner mig finns rön från t o m de mest noggrant 
"könsneutrala" dagis om att småpojkarna hur man än bönar och ber och bannar 
dras mot att leka med bilarna, och småflickorna hittar trots att de göms undan 
dockorna och de små teserviserna.
 Så hela utgångspunkten att försöka kvotera och "utjämna" inom sf-världen är 
fel, när det med all sannolikhet är på det viset att det inneboende *intresset* 
är ojämnt fördelat.
 Jönsson anför att könsfördelningen för historisk medlemsintresseanmälan hos 
föreningen Catahya är ganska jämn. Men det är en förening för sf *och fantasy*, 
och det finns mycket som tyder på att det kvinnliga könet dras ganska mycket 
till fantasy. Fantasy handlar ofta om komplicerade sociala situationer (kungen 
har en oäkta dotter som...prinsen måste gifta sig med fel...familjefejd mellan 
hertigarna...), roliga kläder och sedvänjor, gulliga djur (hästar, enhörningar, 
katter som kan prata, osv), och annat med på det hela taget ganska mycke 
kvinnlig profil.
 Om vi talar om den "rena" sf-fandomen är min uppfattning (iofs en 
bedömningsfråga, men jag har många decenniers erfarenhet av att bedöma det!) 
att intressekvoten kvinnor/män ligger på och lär stanna vid i storleksordningen 
1/2. Ungefär en tredjedel av de *science* fiction-intresserade ät tjejer, och 
ungefär samma andel lär därmed blir författare, paneldeltagare, osv. Det 
handlar inte om diskriminering, inte miljö, inte fördomar, utan om vilka 
intressen som uppstår inifrån utövarna.
 För många decennier sedan (säg, fram till 60-talet) var kanske 1/10 av de 
sf-intresserade tjejer. Sedan växte det en smula, och uppnådde så småningom 
postulerade 1/3 - men därvid har det STANNAT. (En sak som hände var Star Trek. 
Kvinnor lär ha tyckt att SWpock var sexig med sina spetöron, och dessutom fick 
man i ST-världen gotta sig i klädintresse genom färgglada pantalonger.) Vi 
kommer aldrig att få lika många män som kvinnor som skriver och är intresserade 
av science fiction. Blandar vi in fantasy blir det förstås litet annorlunda, 
men inom science fiction-fandom måste nog fantasy få hålla sig till andrafiolen 
(med mindre än att tolkiensällskap m fl plötsligt börjar bjuda in sf-folk till 
alla sina evenemang för att ha paneldebatter om robotar och rymdfart, vilket 
inte lär ske; SCA lär enbart betrakta en robot som en historiskt helt felaktig 
"riddare"...).
 Så, kom inte dragande med resonemang utgående från kvotering eller 
tvångsmässig "utjämning" för ett intresseområde där individernas själva 
*intressen är och lär förbli* olika fördelade.

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Be an @SFJournalen Twitter Follower for all the latest 
news in short form! / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) / Om Ahrvids novellsamling Mord 
på månen: http://www.zenzat.se/zzfaktasi.html C Fuglesang: "stor 
förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"! / Läs AE i 
nya Vildsint Skymningslandet, årets mest spännande antologi - finns bl a på 
SF-Bokhandeln! / YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)     
                
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] Könsrollstänk i sf-världen - Ahrvid Engholm