[SKRIVA] Re: Intrigens ABC

  • From: "Anders Lindberg" <anders.lindberg@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 15 Mar 2009 15:56:56 +0100

From: "Ahrvid Engholm" <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
> (Hittade min artikel "Intrigens ABC", som stod på SKRIVA för två år 
> sedan. En del styckeformatering tycks ha försvunnit, men jag 
> återställer så gott jag kan. --AE)
> 
> Intrigens ABC
> 
> Den tyske filosofen Hegel framförde i sin dialektiska utvecklingslära att
> framsteg skedde i stegen tes, antites och syntes. När en tes mötte sin
> negation, antitesen, kunde de tu så småningom förenas i ett nytt
> utvecklingssteg, syntesen. Det är tankar värda att hålla i minnet när vi
> funderar på ämnet skönlitterära intriger.
>    En intrig brukar handla om att huvudpersonen som vill uppnå något (tes)
> ställs inför något besvärligt (antites) - en konflikt, ett problem att
> lösa - och vi får sedan följa hur besvärligheterna hanteras (syntes).
>    Handlingen, intrigen, på engelska kallad "plot", är skelettet kring

Bra artikel! Tack för att du återpostade den (jag hade inte sett den tidigare).

Man blir nästan frestad att börja på en novell.

Någon som har rasande bra intrigideer? Jag mwenar, så slipper man tänka ut dem 
själv...

/A.L.

=====================
anders.lindberg@xxxxxxxxxxxxxx


-- 
Be Yourself @ mail.com!
Choose From 200+ Email Addresses
Get a Free Account at www.mail.com

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: