[SKRIVA] Fler stiegmatiseringar

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>, <sverifandom@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 22 Jan 2010 07:46:08 +0100

I DN lanserar en tidigare TT-medarbetare, Anders Hellberg, teorin att Stieg 
Larssons böcker egentligen skrevs av Eva Gabrielsson. Ty "Stieg Larsson kunde 
inte skriva":
 
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/stieg-larsson-kunde-inte-skriva-1.1031155
 
"...att skriva kunde han helt enkelt inte. Språket var struttigt, ordföljden 
ofta fel, meningsbyggnaden enkelspårig och syntaxen ibland helt galen – alltså 
ett språk som måste skrivas om för att fun­gera professionellt. ... Jag frågar 
Kurdo Baksi rakt av om han tror att det är Stiegs livskamrat Eva Gabrielsson 
som skrivit böckerna medan Stieg stått för idé, fakta, research och story. Det 
är ju ingen ovanlig arbetsfördelning bland kända författarpar. Det skulle då 
också bättre förklara den bittra arvstvisten mellan Eva Gabrielsson och Stiegs 
far och bror.
Baksis svar är förvånansvärt detaljerat:
– Det är ingen dålig teori, det är klart spännande. Stieg sa aldrig något till 
mig om att Eva skulle ha hjälpt honom, men hon har antytt för mig att hon 
skulle ha bidragit på något sätt."
 
Undertecknad kan dock konstatera att det inte var något fel, stilistiskt eller 
grammatiskt, på exempelvis de ofta ganska tjocka nummer av Fanac som Stieg 
Larsson skrev (och Eva Gabrielsson; de var bägge ansvariga). Och med tanke på 
att han skickade in noveller till Bertil Falks nystartade JVM redan omkring 
1969 och alltså hamrat på skrivmaskin i minst tio år vid tiden, är det svårt 
att ta Hellberg på allvar.
 Däremot finns något som alltid kallats "TT-språket" (TT = Tidningarnas 
Telegrambyrå) och det är möjligt att Hellberg fick redigera för att texter 
skulle passa detta mycket *speciella* språk.
 Debatten lär fortsätta. Flera nya böcker om hr Larsson aviseras till senare i 
år, och alla kommer att få tonvis med synpunkter, det blir nya "avslöjanden", 
teorier, mer gnabb.
 
--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)                    
_________________________________________________________________
Nya Windows 7 - Hitta en dator som passar dig! Mer information. 
http://windows.microsoft.com/shop-----
SKRIVA - sf, fantasy och skr�ck * �ldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx f�r listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: