[SKRIVA] Re: Finncon IV

  • From: Olof Bjarnason <olof.bjarnason@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 14 Jul 2009 19:27:30 +0200

Den 14 juli 2009 18.48 skrev Ove Ridé <nitro2k01@xxxxxxxxx>:

> 2009/7/14 Olof Bjarnason <olof.bjarnason@xxxxxxxxx>:
> > Jag stavar "blogg" "blog" på Skriva-listan eftersom det är Ahrvids
> > territorium :)
> >
> > Annars skriver jag "blogg".
> SKRIVA - Forum för rövslickeri och likriktat språk.


Vad har jag gjort dig Ove..?


>
>
> --
> /Ove
>
> -----BEGIN 2ROT13 MESSAGE-----
> Blog:
> <http://gameboygenius.8bitcollective.com/>
> SKRIVA på Lysator. Ditt Ahrvid-fria alternativ:
> <http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/korkek?SKRIVA?>
> Sätt på ett par flipflops, vippa på rumpan
> och gör det här till en minnesvärd sommar!
> -----END 2ROT13 MESSAGE-----
> -----
> SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
> grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
> request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).
>
>


-- 
twitter.com/olofb
olofb.wordpress.com
olofb.wordpress.com/tag/english

Other related posts: