[SKRIVA] Re: Finncon IV

  • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 14 Jul 2009 18:38:45 +0200


From: olof.bjarnason@xxxxxxxxx
> VA?! Hur har jag kunnat missa att du har en blog Ahrvid?
  Blog och blog... Det är liksom SKRIVA:s infosida, men den är gjord med 
Bravenets blogtjänst.
 
--Ahrvid
 
Ps. Och naturligtvis bör man skriva det "blog". Att lägga till ett extra g är 
bara pinsamt försök till "försvenskning". Dessutom finns sf-fandom-anknytning 
till ordet blog!
_________________________________________________________________
More than messages–check out the rest of the Windows Live™.
http://www.microsoft.com/windows/windowslive/-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: