[SKRIVA] Re: Finncon IV

  • From: Ove Ridé <nitro2k01@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 14 Jul 2009 19:29:44 +0200

2009/7/14 Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>:
>  Jag har själv alltid varit emot överdriven försvenskning av ord. Så t ex 
> skriver jag web, inte "webb". Det HETER ju faktiskt web - det är ett normalt 
> engelskt ord.
Ska väl dock nämnas i sammanhanget att vi *har* ett svenskt ord som
heter logg, som sammanfaller med urpsrunget till det engleska ordet.
(Nu anser jag dock att blog ska stavas just så i grunformen, men med
dubbel konsonant i böjda former.)

> Svenskan kan mycket väl tåla att en kort vokal inte följs av dubbla 
> konsonanter (jfr t ex ordet "pop").
Böjer du även det ordet på liknande sätt, dvs stavar du "Popens
inflytande" eller "Poppens inflytande"?

-- 
/Ove

-----BEGIN 2ROT13 MESSAGE-----
Blog:
<http://gameboygenius.8bitcollective.com/>
SKRIVA på Lysator. Ditt Ahrvid-fria alternativ:
<http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/korkek?SKRIVA?>
Sätt på ett par flipflops, vippa på rumpan
och gör det här till en minnesvärd sommar!
-----END 2ROT13 MESSAGE-----
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: