[SKRIVA] Fantastisk fanzinesamling online

  • From: Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva@xxxxxxxxxxxxx" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 10 Dec 2018 16:41:56 +0000

Vid sin död donerade den kände fanen Rusty Hevelin sin fanzinesamling till 
Iowa-universitetet i USA. De har startat ett projekt för att digitalisera 
samlingen. Hundratals av de gamla fanzinen, otaliga sällsynta titlar från 
1930-talet och framåt, finns nu till allmän beskåda och witter beundran:

http://digital.lib.uiowa.edu/cdm/search/mode/all/?searchterm=hevelin

Såvitt jag förstår fortsätter digitaliseringsprojektet. Det lär vara ca 10 000 
fanzines och man kan ju hoppas att alla så småningom blir tillgängliga. (Det 
enda abret äratt formen är opassande för offline-läsning. Man gör en separat 
JPG för varje sida och att sitta och ladda ned sidbilder en efter en är högst 
opraktiskt. Man skulle kunna slå ihop JPGar för varje fanzine till en PDF att 
ladda ned. Det går att komprimera JPGs så att filstorleken blir hanterbar.)
  Samtidigt har inget, vad jag förstår, hänt med de ca 4000 fanzines som 
Alvarfonden skänkte till Kgl Biblioteket. De är inte sökbara i deras stora, 
elektroniska kataloger. Zinen verkar begravda och bortglömda, vilket också vad 
jag fruktade skulle hända. Kanske kan man få fram enstaka manuellt om man 
tjatar och insisterar och vet var de ligger, men det är  nog osäkert. (Detta 
trots att det samtidigt gjordes en stor databasfil - Anna Davour satt och 
knappade in det - över zinen som KB borde kunna få in i sitt system.) Det är 
inte alls bra. Det hade varit bättre om någon annan typ av förvaring, 
deponering anlitats under fandoms kontroll, men framför allt en viss J 
Anglemark insisterade att det var bäst att i praktiken begrava zinen.

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx/Follow @SFJournalen on Twitter for latest skiffy news/Gå med 
i SKRIVA för författande, sf, fantasy, kultur (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx 
subj: subscribe) &amp; Fantastiknovelltävingen http://ahrvid.bravejournal.com/ ;
AEs novellsamling Mord på månen nu som ljudbok: http://elib.se C Fuglesang: ;
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"/Läs även 
i Novellmästar-antologier som Alla tiders brott &amp; fancyclopedin 
Fandboken/YXSKAFTBUD GE VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

  • » [SKRIVA] Fantastisk fanzinesamling online - Ahrvid