[SKRIVA] Fantastik inget för Nobel (SvD-Under Strecket)

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 15 Jul 2012 18:22:34 +0200

I SvD:s Under Strecket (av Alin Asad), "Fantastiska romaner inget för 
nobelpriset":

http://www.svd.se/kultur/understrecket/fantastiska-romaner-inget-for-nobelpriset_7343884.svd

"När Doris Lessing långt om länge blev med Nobelpriset i litteratur år 2007 
dubbades hon i motiveringen till ?den kvinnliga erfarenhetens epiker som med 
hetta, skepsis och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till 
granskning?. Prisbeslutet mottogs av mången med fägnad, däribland inom science 
fiction-kretsar där utmärkelsen delvis uppfattades som det första Nobelpriset 
till en science fiction-författare ... att döma av uttalanden av somliga 
akademiledamöter efter 
tillkännagivandet var nämnda romansvit snarare något som länge mer 
stjälpte än hjälpte hennes kandidatur ... Harry Martinson (1974 års pristagare 
jämte Eyvind Johnson) och hans så 
kallade rymdepos ?Aniara?, ett verk som genom sin skildring av en 
postapokalyptisk värld med följande kosmisk odyssé låter sig ses som en 
form av science fiction. 
H G Wells (1866?1946), som nominerades vid ett flertal tillfällen under 
ett drygt kvartssekel. Första nomineringen ägde rum 1921 och var en 
frukt av interna sympatier inom de adertons krets. Förslagsställare var 
ledamoten Henrik Schück, som det året även föreslog irländaren George 
Bernard Shaw (pristagare 1925). Schücks nominering av Wells backades upp
 av kollegan tillika sakkunnige Per Hallström. Nobelkommitténs dåvarande
 ordförande, historikern Harald Hjärne, hade dock inte mycket till övers
 för den wellska kandidaturen: ...
?Wells har onekligen visat sig äga en liflig fantasi och stor 
uppfinningsförmåga i ämnesval och kombinationer af egendomliga infall. 
Men hans bättre saker ligga tämligen långt tillbaka i tiden, och 
sedermera har han hängifvit sig åt ett ganska lösligt mångskrifveri, som
 verkar föga kultiveradt och trots allt jäktande efter modernitet från 
honom aflägsnat den mera fordrande läsarkretsen.?


Till detta fogar Hjärne ett par mer personligt grundade invändningar, 
dels att författaren publicerat ?en ytterst underhaltig världshistoria, 
som den sakkunniga kritiken rentaf förlöjligat?. Dels att han ?deltagit i
 Lord Northcliffes provokatoriska spionpropaganda bakom den tyska 
fronten under världskrigets senaste skede?. ?För Svenska Akademien?, 
tillägger Hjärne, ?vore det /?/ komprometterande att skänka sin högsta 
utmärkelse åt just en sådan man i våra dagar, och ej minst i hans eget 
land skulle förvåningen däröfver blifva ganska utbredd?....
Det skulle dröja ett drygt decennium innan Wells återigen kom på 
förslag. Denna gång stod en tidigare pristagare, amerikanen Sinclair 
Lewis, för nomineringen. Per Hallström agerade än en gång sakkunnig och 
var dessutom ordförande i Nobelkommittén, i vars utlåtande han framhöll 
?den oförminskade kraften och idérikedomen hos denne otvivelaktigt 
geniale författare?. Någon rekommendation kunde det dock inte bli tal om
 eftersom författarens ?yppersta diktargärning? ansågs ligga alltför 
fjärran i tiden och inget i Wells ?ymniga produktion? under 20-talet 
förmått öka attraktionskraften i förslaget. 
Tre år senare, 1935, blev Wells åter nominerad, denna 
gång av den relativt nyinvalde ledamoten Sigfrid Siwertz. Men resultatet
 blev samma som gången före ...
Ett befryndat öde rönte Wells kollega och landsman Aldous Huxley 
(1894?1963) ? vars farfar, den hängivne darwinisten Thomas Huxley, varit
 den unge Wells lärare i biologi. 

Huxley, idag mest känd för sina tidiga experimentella romaner och 
science fiction-verk, nominerades första gången 1938 av den norske 
historikern Wilhelm Kielhau."

Ja, det har inte varit lätt att skriva fantastik och få Nobelpris. Men det 
finns faktiskt fler som skrivit en del fantastik och blivit nobelister. T ex 
Raudyard Kipling, José Saramago, Selma Lagerlöf, Sinclair Lewis. Och det finns 
nobelister som skrivit historiska fantasier, t ex Sigrid Undset, Herman Hesse 
och Haldro Laxness. (Man kan diskutera om det är en sorts fantasy. Det finns en 
glidande skala där böcker långt back i historien går över till en sorts 
fantasy. Jean Auels drapor om stenåldern är definitivt fantastik, t ex).
 Men att Under Strecket tar upp ämnet är iaf ett litet steg till framåt.

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Be an @SFJournalen Twitter Follower for all the latest 
news in short form! / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) - och delta i 
FANTASTIKNOVELLTÄVLINGEN, info www.skriva.bravewriting.com / Om Ahrvids 
novellsamling Mord på månen: http://www.zenzat.se/zzfaktasi.html C Fuglesang: 
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"! Nu som 
ljudbok: http://elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id?86081462 / Läs även AE 
i nya Vildsint Skymningslandet, årets mest spännande antologi - finns bl a på 
SF-Bokhandeln! - och nya E-antologin Skottdagen, 
http://www.elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id?86081454 / YXSKAFTBUD, GE 
VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)                     
 
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] Fantastik inget för Nobel (SvD-Under Strecket) - Ahrvid Engholm