[SKRIVA] Re: FanFondFusk?

 • From: gittan svensson <heligabirgitta@xxxxxxxxx>
 • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 6 Apr 2009 21:28:04 +0200

 Ahrvid Engholm:

>
>
>  Jag vet inte om du försöker provocera och fördunkla en strålande
> vårdag...
>  Men, nå, några ord.
>  Saken rör fanfonden SEFF 1987. En viss A Bellis var kandidat i
> omröstningen och när det en kort tid innan stod klart att han skulle förlora
> (mot en viss J Schimanski, Norge) satte han och en J-H Holmberg igång med
> att producera egna "röster", som de i strid mot omröstningsreglerna - som
> kräver personligt undertecknande av den röstande - påstod lämnades med dem
> som ombud. I enstaka fall hade de ringt upp vederbörande, i de flesta fall
> inte. (Det här var under semestertider, innan mobiltelefoner. Vi hade t ex
> han som var på en segelbåt i Medelhavet; många andra har förtäljt att de i
> efterhand fick höra att de skulle ha "röstat" - jag vet om minst 10-talet
> sådana fall.)
> Administratören, en M Claesson, borde förstås ha förkastat förfarandet,
> men Holmberg var hans arbetsgivare...
> Bedrägeriet rörde faktiskt rätt mycket pengar. Det fanns ett par tusen i
> fonden innan omröstningen. Enbart röstavgiften bör ha gett 2500-3000
> till. Dessutom betalade en del mer, det gjordes fanfondauktioner m m som
> bör ha dragit in ett par tusen, minimum. Om vi uppskattar att det var 7000
> i penningvärdet 1987, motsvarar det 20-25 000 i dagens penningvärde. Och
> oerhört många personer berördes. Det var över 250 som röstade över hela
> Norden (den största omröstning i sf-fandom som företagits).
> Jag följde omröstningen (en skyldighet som fandomreporter för mitt
> sf-nyhetsblad) och nåddes redan i förväg om information om att det inte stod
> rätt till. En tid efter omröstningen hittade jag (som medarbetare på
> LFP-förlaget som utgav gamla inkarnationen av Nova) de förfalskade
> "rösterna" på LFP:s kontor, som jag kopierade och publicerade. (Inte alla;
> det vore tröttsamt upprepande av samma sak. Men väl tillräckligt mycket i
> utdrag, och en lista på vilka "röster" som var samma sak.) Totalt 34 falska
> "röster" producerades. Dokumentation finns i (om jag nu minns rätt i
> numreringen) Fanytt 146 + bilaga till densamma, Dito 147 + bilaga, samt en
> särskild liten gul infolapp på engelska, som delades ut på världskongressen
> 1987.
> Det är allt i korthet. Det är den största skandalen i nordisk fandoms
> historia. Man kan hänvisa till en rad faktorer. De stora beloppen
> inblandade. De enormt många personerna som lurades (förutom uppemot 300
> röstande, också tusentals på världskongressen som presenteras med en
> fanfonddelegat - som inte var det!). Förtroendekapitalet som försnillades är
> inte oviktigt. Fräckheten och arrogansen med vilket kuppen genomfördes
> bidrar. Historiken har också visat SEFF-skandalens räckvidd: det blev
> förstås ett oherrans liv, och efter skandalen (otvivelaktigen som en följd
> av den) började en nedgång för svensk fandom (många gafierade,
> aktivitetsnedgången var något i stil med 2/3).
>

Det var u ganska intressant. Fast jag tror det var ett citat också på
listan, kanske från gamla Skriva, om att du har blivit dömd skyldig i
domstol och fick betala skadestånd om tjugofemtusen kronor för att du hade
stulit ett magasin Nova. Kan du berätta lite mer om det också, så att vi får
en mer komplett bild av din bakgrund i det här?

för jag vet inte själv om jag litar så mycket på vad en dömd brottsling
säger faktiskt. De brukar ju ha en ganska partisk version av olika
händelser.

.....................................
/ Birgitta Svensson     :
/heligabirgitta@xxxxxxxxx:
//////////////////////////////////////

Other related posts: