[SKRIVA] Re: FAQ

  • From: "Ahrvid Engholm" <ahrvid@xxxxxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Apr 2007 10:11:23 +0200

Den 2007-04-10 08:06:29 skrev Robert Jonsson <robertjonssson@xxxxxxxxx>:
Den 2007-04-10 skrev Kristoffer Holmén <illern@xxxxxxxxxxxx>:
Stod den i något välkomstbrev jag missade? Någon webbsida vars adress
jag missat? Finns den kvar?
Nej, den stod inte i välkomstmailet. Den postades på den _här_ listan i alla fall då Ahrvid flyttade in här. Tror den finns på sajten också.
Det är klart att FAQ:ens senaste version postats på SKRIVA. Men den finns också på info-siten, vars URL finns i mailfoten till alla SKRIVA-postningar. Det är version 4.9 (det som hindrar den från att bli version 5.0 är att alla länktips i den är gamla och okollade). Föregående version kom, om jag minns rätt, 2003. Innan dess kom versioner från 1.x till 4.x all the way back from 1997.

Det är fortfarande en nyskapad lista, Ahrvid. Då du flyttar bär du inte med dig huset, du flyttar till ett nytt hus. Vad du gör är eventuellt att ta med dig verksamheten, vilket då kan sägas att det är samma gamla verksamhet -
men likväl är det i en ny byggnad.
Så du hör till dem som tror att Dagens Nyheter fortfarande ligger på Riddarholmen? Det enda "nyskapade" är en serie ettor och nollor som utgör kommandon för servern för listhanteringen. Men listan som sådan definieras av skapandet (som är mitt), sin inriktning och sina principer (som definieras i FAQ:en, som jag skrivit), sina traditioner (som jag i hög utsträckning skapat; vem tror du hittat på och drivit novelltävlingarna t ex?), medlemslistan (som jag skapat; vem tror du spritt info och värvat medlemmarna?), och dylikt. Man äger det man skapat. Om ägaren bestämmer att verksamheten flyttar, då flyttar den. När Dagens Nyheter skapades låg tidningen först på Riddarholmen. Som bekant gäller inte det längre.

Om FAQ:en
Jag tog upp det med Ahrvid i vår diskussion tidigare och han
menade på att om den postats en gång i listans start var det
dock fullt tillräckligt för att man skulle ha läst den. Omman kom in senare fick man skylla sig själv. Det var dåligthanterat från första början, vilket Ahrvid nu tagit åt sigoch gjort något av, vilket han skall ha kudos för!
FAQ:en har säkert postas tiotalet gånger, inte bara en gång. Varje gång det kommit en ny version har den postats på SKRIVA. Den förra versionen var från 2003 och senast då postades den, men det är möjligt att den också postades i alla fall en gång till mellan då och nu (men en postning mellan 2003 och 2007 kan vara lätt att missa, iofs).

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxxx/ahrvid@xxxxxxxxxxx/tel 073-68622[53+mercersdag]
Pangram för 29 sv bokstäver: Yxskaftbud, ge vår wczonmö iqhjälp!
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skr�  *  �dsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravenet.com eller skriva- request@xxxxxxxxxxxxx f�istkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: