[SKRIVA] Re: FAQ

  • From: "Robert Jonsson" <robertjonssson@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Apr 2007 08:21:52 +0200

Den 2007-04-10 skrev Kristoffer Holmén <illern@xxxxxxxxxxxx>:


OK, man behöver inte känna sig allt för inkompetent eller slarvig om
man
faktiskt missade den innan flytten med andra ord...

/Kristoffer


Jag tycker inte det, nej. Jag tog upp det med Ahrvid i vår diskussion
tidigare och han menade på att om den postats en gång i listans start var
det dock fullt tillräckligt för att man skulle ha läst den. Om man kom in
senare fick man skylla sig själv. Det var dåligt hanterat från första
början, vilket Ahrvid nu tagit åt sig och gjort något av, vilket han skall
ha kudos för!

==========================================
Robert Jonsson < > Bortom: http://www.bortom.nu

"A little knowledge is a dangerous thing. So is a lot."
- Albert Einstein.

Other related posts: