[SKRIVA] Div om upphovsrätt

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>, <sverifandom@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 19 Apr 2009 17:18:43 +0200
    
    
    
    
    
    
    
    

Några osorterade
funderingar kring upphovsrätt.
* Upphovsrätt är
en koncessionsrätt, inte äganderätt. En framtagare av
informationsmängder tilldelas vissa rättigheter (en
koncession) under en begränsad tid. Dessa rättigheter har
dock flera begränsningar, förutom i tid t ex att man inte
kan bestämma privatpersoners kopiering för enskilt bruk,
inte kan inskränka biblioteks utlåning, inte kan styra
citaträtt, etc. Olovlig kopiering är inte "stöld"
utan ett intrångsbrott (intrång i en koncession).
  Syftet med att dela ut
upphovsrättskoncessioner är att stimulera framtagandet av
informationsmängder, eftersom sådana är till nytta
för mänskligheten (påverkar debatt, utveckling,
kultur, vetenskap). Hur långt upphovsrätten bör
sträcka sig, måste vara en balans mellan det som krävs
för att framtagande av infomängder skall stimuleras och vad
som krävs för att informationsfrihetens nytta för
mänskligheten skall realiseras.
  I grunden är
informationsmängder allas gemensamma "egendom". Det är
sådant som för mänskligheten framåt. Info är
inte föremål. Den kan inte tas på, inte effektivt
stängas in, den kan spridas utan att den försvinner från
källan. Skapare tilldelas dock vissa rättigheter under en
viss tid för att uppmuntras och kunna leva på verksamheten
- vilket är nog så viktigt. Vi skall ha upphovsrätt.
Min uppfattning är dock att upphovsrättens gränser bör
vara dem som gällde tills för något decennium sedan.
* Jag anser att kopiering
av informationsmängder för enskilt bruk (privatkopiering)
bör vara lagligt. Människan måste ha en zon omkring
sig inom vilket hon är suverän, och den får inte
inkräktas annat än av mycket tunga externa skäl -
upphovsrätt når inte på långa vägar upp
till ett sådant tungt skäl. *Även* om en upphovsman
förlorar pengar på privatkopiering räcker inte det
för att motivera inskränkning i den privata zonen. Den
privata zonen behövs för individuell och samhällelig
utveckling, debatt, m m; den gör människan lyckligare och
mer kreativ, vilket i förlängningen *alla* tjänar på,
då lycka sprider trevnad och kreativitet skapar mervärde
som sprids.
  Ett konkret exempel:
Kalle och Lisa debatterar byggandet av ett kraftverk, och Lisa säger
åt Kalle att han för att förstå frågan
måste ta del av verket X. Om X inte kan kopieras av Kalle från
Lisa stoppas deras debatt. Kraftverket blir inte byggt (vi kan säga
att Kalle hade en viktig röst i frågan) och arbetslöshet
breder ut sig i den region som inte får företagen
kraftverket skulle ha försörjt. Det räcker inte med
att föreslå att Kalle kunde köpa verket X. Kalle kan
vara för fattig för att göra det, eller verket kan
vara ur tryck och bara fås via kopiering, eller den som gjort X
anser att det egentligen innehåller hemligheter och gör
allt för att stoppa andra från att få del av X.
  Och även om
tillgång till X skulle röra en trivial sak har det
betydelse på annat sätt. Kalle blir så förtörnad
över att någon annan djävel försöker ge sig
in i hans privatliv och bestämma hur han får hantera
information framför sina egna ögon, att han går med i
någon extremistgrupp för att störta samhället,
eller gör något annat som sprider negativism. Eller han
kanske stod i begrepp att göra något epokgörande
konstverk baserat på X, som skulle vinna massor av priser, göra
många glada och/eller insiktsfulla och skapa en massa jobb åt
artister, distributörer och försäljare.* Det är
symptomatiskt att det är *mellanhänder* som främst
driver frågor kring allt mer utökad upphovsrätt, en
upphovsrätt som skall gälla allt längre i tiden,
inskränka användning allt mer, och omfatta allt större
områden. Som ett stängsel som ständigt görs
högre, mer omgenomträngligt och flyttas allt längre
ut. Ledande i lobbyismen är skiv/film/bok/etc-företag.
Typiskt sett tar dessa mellanhänder 90% eller mer av inkomster
från upphovsrättsmaterial (njae, egentligen får
staten det mesta i form av skatt, men vi hoppar över det).
Skaparen får en tiondel, eller ännu mindre (ungefär
1/30 efter skatt, faktiskt).
  Den tekniska
utvecklingen gör emellertid mellanhänderna allt mer
obehövliga och irrelevanta. De lobbar för att med
lagtvångsmedel kunna behålla en ekonomiskt fördelaktig
position som tekniken antikverat. Distributörer behövs ju
inte om man kan distribuera elektroniskt praktiskt taget gratis.
Produktionshjälp (som exempelvis skivbolag ståtar med)
behövs inte om artister kan skaffa en billig elektronikpryl som
gör samma sak det tidigare behövdes en ofantligt dyr studio
för. (Och behövs särskild kunskap för
produktionen, är det förmånligare för artisten -
som i många fall iofs själv besitter kunskapen - att hyra
in en producent på timbasis, och ta all inkomst själv
därefter.) Marknadsföring kan göras billigt via
Internet. De traditionella mediaföretagens tid är ute,
eller måste i alla fall omdefinieras kraftigt nedåt.* Hur skall artister och
kreatörer då få betalt? Låt mig påpeka
att det jag förespråkar inte är fullständigt fri
"fildelning". Jag menar att kopiering för enskilt bruk
leder till att nedladdning bör vara lagligt (i de flesta fall)
medan uppladdning bör vara olagligt (i de flesta fall; undantag
är när nedladdning inte kan definieras som för enskilt
bruk och uppladdning som ligger inom någons enskilda bruk).
Detta pekar inte mot fildelning av Pirate Bays typ. Artister har
fortfarande hela den kommersiella marknaden att sälja sina saker
på. Rätt till kopiering naggar denna marknad i kanten,
förvisso, men de har fortfarande kvar det mesta att verka på.
  Om mellanhänderna
försvinner eller tvingas till en ekonomiskt mer blygsam
position, kan artisten t o m få mer betalt. Jag menar f ö
att den naturliga prisnivån för informationsmängder i
den digitala världen bör vara ungefär en tiondel av
prisnivån i den analoga världen (genom att kostnad för
distribution försvinner, mellanhänder bör
försvinna/krympa, produktion och marknadsföring blir
väldigt mycket billigare, osv) och lägre priser betyder att
marknaden ökar (enligt principen om pris, tillgång och
efterfrågan) vilket gör att artisten kan sälja mer.
Att kunna få allt/mer av slutpriset och sälja fler
exemplar, är inte att förakta. Men mellanhänderna bör
så mycket som möjligt bort! Konkret: en skiva eller en bok
bör kosta 20-30 kr, lagligt försåld i digital form.
Försök att ta mer betalt är bara mellanhänderna
som tränger sig in och parasiterar (deras "tjänster"
behövs ju egentligen inte).* Men det finns fler
inkomstmöjligheter, som inte har med frågan om digital
kopiering att göra. De flesta musikartister tjänar långt
mer på konserter och uppträdanden, och det påverkas
näppeligen - tvärtom kan billig eller gratis spridning av
verk dra fler besökare till konserter. Många säljer s
k merchandise (tröjor, affischer, m m). B-skådisar från
filmer får pengar från att resa runt på mässor
och sälja autografer. Författare har aldrig tjänat
särskilt mycket på rent författande. Det finns bara
10-20 författare i Sverige som lever enbart på
upphovsrättsinkomster från författande. Alla andra
får det mesta från biinkomster, "civil"
anställning, frilansande i annat skrivande, bibliotekspengar,
stipendier, etc. Det har alltid varit så att författaren
får mycket litet intäkt från upphovsrätt, och
det läget har inget att göra med Internets framväxt
(Internet har tvärtom potential att öka inkomsterna!). Det
finns inkomstmöjligheter som reklam och sponsring. Man kan sälja
bi-produkter till huvudverk (prylar av olika slag). Exponering av ett
verk kan leda till sidouppdrag som ger inkomster. Man kan t o m prova
shareware-konceptet, dvs be folk att frivilligt betala en mindre
slant.
  Kreatörers intäkter
kan bäst beskrivas som ett pajdiagram med en passa pajbitar -
och intäkter från upphovsrätt är bara en mindre
pajbit. Hur betalströmmar och pajbitar skall se ut i den
digitala världen, är något som man experimenterar
mycket med nu och jag kan inte säga hur den slutliga bilden
kommer att se ut. Men en sak är säker: bilden kommer *inte*
att likna den gamla analoga världens! Att försöka
utvidga upphovsrätten (vilket utgör hinder för
infoströmmar) och cementera gamla strukturer (t ex att försöka
behålla obehövliga mellanhänder) försvårar
den oundvikliga utvecklingen. Det som händer kommer att hända
i alla fall, men vi förlorar på om ett nytt, effektivare,
förmånligare system fördröjs.* Skivförsäljningen
har under 00-talet (enligt exempelvis The Economist) minskat med
ungefär 25%. Det är dock inte säkert att allt detta
beror på fildelning. När vinylskivan ersattes med CD fick
man en konstlad boost i försäljningen då folk bytte
ut sin gamla skivsamling. En del av den effekten torde ha funnits
under tidiga jämförelseår för 00-talet. Jag
menar dessutom att musiken i sig under senare år har blivit
tråkigare, sämre, mindre attraktiv att köpa. Det är
bara att ratta på FM-skalan och plågas av det oändliga,
enahanda, "strömlinjeformade" (men urtrista) tramset
som folk erbjuds. Det går knappt att höra skillnaden
mellan olika låtar som spelas på Melodifestivalen, för
att ta ett annat exempel, och man minns dem inte fem sekunder
efteråt.
  Minskad utbyteseffekt
och sämre musik kan förklara en del av tappet, men jag
förnekar inte att fildelning orsakat *en delmängd* av
minskningen. (Nu i den djupa ekonomiska krisen, kan vi dessutom räkna
med ett fortsatt tapp, då folk får mindre pengar att köpa
skivor för.) Men Internet kan också ha positiva effekter!
Mindre kända artister får en bättre chans att göra
sig kända. Gammal musik som inte finns att köpa kan
spridas. (Vem förlorar på det som ändå inte
säljs?) Folk kan odla specialintressen inom musik eller annan
konst.


Sammanfattning:
  Upphovsrätt är
inte äganderätt.

  Upphovsrätt är
balans mellan stimulans för kreatören och nyttan av
infofrihet för mänskligheten.
  Privatkopiering - ja
tack! *Ned*-laddning lagligt. Vi har rätt till suveränitet
i vår privata zon.
  Allt mer utvidgad
upphovsrätt skadar mänskligheten.

  Men vi skall ha
upphovsrätt (modell 90-talet).
  Upphovsmän har
fortfarande hela den kommersiella marknaden.
  Men bort med/minska
mellanhänder!
  Skivförsäljningstapp
beror bara delvis på fildelning - Internet kan också öka
försäljning.
  Kreatörer får
multipla inkomster från olika, kanske nya källor.
  Hur framtidens modell
ser ut vet vi inte, men vi förlorar på att fördröja
utvecklingen.--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)_________________________________________________________________
Show them the way! Add maps and directions to your party invites. 
http://www.microsoft.com/windows/windowslive/products/events.aspx-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] Div om upphovsrätt - Ahrvid Engholm