[SKRIVA] Re: Dikt plagierad - eller ej?

  • From: Aleph <info@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 05 Dec 2018 00:06:27 +0700

Kan du ens ge något exempel på plagiat överhuvudtaget? Eftersom mycket få av 
dem som gör sig skyldiga till plagiat är korkade nog att kopiera andra rakt av, 
finns det alltid detaljer som copyrightmotståndaren kan peta med när han vill 
gå vilse bland träden för att slippa erkänna skogen. De båda citaten är 
generellt alltför lika varandra för att det på någon rimlig grund ska vara en 
slump. Och när Ailey O'Toole valde att presentera dikten som sitt eget verk och 
inte som en bearbetning av en annan poet, så faller hela ditt försvar.

/ Rickard


 ---- On Tue, 04 Dec 2018 18:08:09 +0700 Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx> wrote ---- 

En annan (utländsk) E-postlista uppmärsammade ett fall där någon anklagar en 
annan för att ha plagierat en dikt. (Läs om det i länken nedan.)  
  Jag skrev följande kommentar på listan, som tar upp en del intressantheter 
rörande plagiat, copyright o dyl. Återger det här för SKRIVA-populasens 
intellektuella förhöjelse... --AE 
 
----- 
 
I went to the site ( 
https://jezebel.com/pushcart-nominated-poet-accused-of-plagiarizing-multipl-1830796824
 ) to find what it was all about. It's two poems. 
 
The original: "Hell-spangled girl / spitting teeth into the sink, / I’d 
trace the broken / landscape of my body / & find God / within myself." 
 
Here is the other version accussed of plagiarising: "Ramshackle / girl 
spitting teeth / in the sink. I trace the / foreign topography of / my body, 
find God / in my skin." 
 
As far as I can see it ISN'T plagiarising. With that I mean, to follow an 
original so closely that it would be illegal. I'm not sure how US law works, 
but I'm pretty sure version 2 would be perfectly legal under Swedish law. 
  What version 2 does is to follow the general ideas of version 1, without 
copying most of the words. I mean "Hell-spangled" isn't the same word as 
"Ramshackle". The line breaks and word order in expressing the concepts are 
different. And so on. 
  Swedish law in this area relies on a concept I here translate as "creative 
height" (kreativ höjd), which means for something to be copyrightable there 
must be a creative process behind, to an extent that it reaches a certain 
height. Trivial, short phrases aren't protected under copyright (they might 
be registrable as trademarks, but that's another thing). General ideas are 
not under copyright (they might be patentable, but that's also another 
thing). 
  There's clearly a thought process behind creating version 2. It follows 
thoughts of version 1 but uses other phrasing (something you need to think 
to create). 
  If it's a good piece of work is another matter. Following the general 
ideas of other pieces of work and give it a twist or some sort of new 
treatment is very common (eg when you write a parody) and *may* become great 
pieces. I won't deliver a verdict on if version 2 is "good" or not, but it 
isn't plagiarising. 
  I think it is important to defend certain rights to make "derivative 
works". The progress of Mankind has always relied upon changing and 
improving or find inspiration from something that has come before - also in 
arts! James Joyce was for instance inspired by Homer when he wrote Ulysses. 
I'm sure Isaac Asimov before writing his robot stories had read Eando 
Binder's Adam Link stories. Disney has made derivative works a Billion 
Dollar industry, with many of their characters taken from old, existing 
fairy tales. But they have all added something, their own creative thoughts 
and work. 
  I come to think of Spider Robinson's Hugo-winning short story "Melancholy 
Elephants". You can find it here: 
 
http://www.spiderrobinson.com/melancholyelephants.html ;
 
(It is Spider himself publishing it on the net for us to read. So it's not 
someone pirating it or so.) 
 
--Ahrvid 
 
-- 
ahrvid@xxxxxxxxxxx/Follow @SFJournalen on Twitter for latest skiffy news/Gå 
med i SKRIVA för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx subj: subscribe) &amp; Fantastiknovelltävingen 
http://ahrvid.bravejournal.com/ AEs novellsamling Mord på månen nu som ;
ljudbok: http://elib.se C Fuglesang: "stor förnöjelse...jättebra historier i ;
mycket sannolik framtidsmiljö"/Läs även i Novellmästar-antologier som Alla 
tiders brott &amp; fancyclopedin Fandboken/YXSKAFTBUD GE VÅR WCZONMÖ 
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07) 
----- 
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan 
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-  ;
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe). 
 

IDÉ- & SKÖNLITTERATUR
Aleph Bokförlag -- www.alephbok.com
Weird Webzine -- www.weirdwebzine.com

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skr�ck  *  �ldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx f�r listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: