[SKRIVA] Det är den tiden på året...

  • From: "ahrvid@xxxxxxxxxxxx" <ahrvid@xxxxxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 15 Mar 2008 22:34:09 +0100 (CET)

...då många undrar: erövrade rätt trendkänsligt men hjälpligt tonsatt 
musikstycke med låghaltig poesi, oftast behandlande ämnesområdet "kärlek", 
viktorian?
  Inte minst undrar kvällspressen.

--Ahrvid
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: